Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/55769
Назва: The Non-Sodium Nickel Hydroxycarbonate for Nanosized Catalysts
Інші назви: Безнатрійовий нікель гідроксокарбонат для нанорозмірних каталізаторів
Автори: Korchuganova, Olena
Tantsiura, Emiliia
Ozheredova, Marina
Afonina, Iryna
Приналежність: Volodymyr Dahl East Ukrainian National University
Бібліографічний опис: The Non-Sodium Nickel Hydroxycarbonate for Nanosized Catalysts / Olena Korchuganova, Emiliia Tantsiura, Marina Ozheredova, Iryna Afonina // Chemistry & Chemical Technology. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — Vol 14. — No 1. — P. 7–13.
Bibliographic description: The Non-Sodium Nickel Hydroxycarbonate for Nanosized Catalysts / Olena Korchuganova, Emiliia Tantsiura, Marina Ozheredova, Iryna Afonina // Chemistry & Chemical Technology. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — Vol 14. — No 1. — P. 7–13.
Є частиною видання: Chemistry & Chemical Technology, 1 (14), 2020
Випуск/№ : 1
Дата публікації: 24-січ-2020
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Місце видання, проведення: Львів
Lviv
DOI: doi.org/10.23939/chcht14.01.007
Теми: нікель гідроксікарбонат
осадження
осаджувач
нікель оксид
каталізатори
nickel hydroxycarbonate
precipitation
precipitant
nickel oxide
catalysts
Кількість сторінок: 7
Діапазон сторінок: 7-13
Початкова сторінка: 7
Кінцева сторінка: 13
Короткий огляд (реферат): Отримано та досліджено зразки безнатрійового нікель гідроксикарбонату для нанорозмірних каталізаторів. Розраховано співвідношення кристалічної води, кількості гідроксиду нікелю та карбонату. Рентгенофазовим аналізом отриманого нікель оксиду визначено розмір кристаліту 12–13 нм. Зразки алюмо-нікелевих каталізаторів, одержаних з безнатрійового нікель гідроксикарбонату, забезпечують вищу на 30 % питому поверхню у порівнянні з промисловими каталізаторами.
The samples of non-sodium nickel hydroxycarbonate for nanosized catalysts have been obtained and investigated. The ratio of crystalline water, the amount of nickel hydroxide and carbonate has been calculated. By the X-ray analysis of obtained nickel oxide the crystallite size of 12–13 nm has been determined. The samples of catalysts provided a high specific surface.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/55769
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2020
© Korchuganova O., Tantsiura E., Ozheredova M., Afonina I., 2020
URL-посилання пов’язаного матеріалу: https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2011.02.015
https://doi.org/10.1021/acsnano.5b00435
https://doi.org/10.1016/j.matlet.2013.06.060
https://doi.org/10.1016/j.cej.2017.01.047
https://doi.org/10.1021/am505056d
https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2014.05.041
https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2010.08.024
https://doi.org/10.1039/C6GC01955B
https://doi.org/10.1007/s11663-007-9124-4
https://doi.org/10.1021/ie010312q
https://doi.org/10.1016/j.jpcs.2006.01.006
https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2016.08.081
https://doi.org/10.1002/crat.19750100910
https://doi.org/10.1016/j.materresbull.2012.03.051
https://doi.org/10.20998/2413-4295.2017.07.28
https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2008.11.049
Перелік літератури: [1] Lan R., Tao S.: J. Power Sour., 2011, 196, 5021. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2011.02.015
[2] Nail B., Fields J., Zhao J. et al.: ACS Nano, 2015, 9, 5135. https://doi.org/10.1021/acsnano.5b00435
[3] Hu L., Qu B., Chen L., Li Q.: Mater. Lett., 2013, 108, 92. https://doi.org/10.1016/j.matlet.2013.06.060
[4] Aslam S., Subhan F., Yan Z. et al.: Chem. Eng. J., 2017, 315, 469. https://doi.org/10.1016/j.cej.2017.01.047
[5] Zhu G., Xi C., Shen M. et al.: ACS Appl. Mater. Interface., 2014, 6, 17208. https://doi.org/10.1021/am505056d
[6] Koo K., Park M., Jung U. et al.: Int. J. Hydrogen Energ., 2014, 39, 10941. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2014.05.041
[7] Ribeiro N., Neto R., Moya S. et al.: Int. J. Hydrogen Energ., 2010, 35, 11725. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2010.08.024
[8] Ertl G., Knözinger H., Weitkamp J.: Handbook of Heterogeneous Catalysis. VCH VerlagsgesellschaftmbH, Weinheim 1997.
[9] Cui X., Yuan H., Junge K. et al.: Green Chem., 2017, 19, 305. https://doi.org/10.1039/C6GC01955B
[10] Rhamdhani M., Jak E., Hayes P.: Metallurg. Mater. Transact. B, 2008, 39, 218. https://doi.org/10.1007/s11663-007-9124-4
[11] Guillard D., Lewis A.: Ind. Eng. Chem. Res., 2001, 40, 5564. https://doi.org/10.1021/ie010312q
[12] Taibi M., Ammar S., Jouini N., Fiévet F.: J. Phys. Chem. Solids, 2006, 67, 932. https://doi.org/10.1016/j.jpcs.2006.01.006
[13] Ballesteros F., Salcedo A., Vilando A. et al.: Chemosphere, 2016, 164, 59. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2016.08.081
[14] Packter A., Uppaladinni S.: Kristall Und Techn., 1975, 10, 985. https://doi.org/10.1002/crat.19750100910
[15] Beskov V., Dobrydnev S., Zamuruev O., Kapaev G.: Izv. Vysshykh Ucheb. Zaved., 2009, 52, 25.
[16] Kong L.-B., Deng L., Li X.-M. et al.: Mater. Res. Bull., 2012, 47, 1641. https://doi.org/10.1016/j.materresbull.2012.03.051
[17] Solovov V., Nykolenko N., Kovalenko V. et al.:Visnyk Nats. Techn. Univ. Khrakiv. Polytech. Inst., 2017, 7, 199. https://doi.org/10.20998/2413-4295.2017.07.28
[18] Liu C., Li Y.: J. Alloy. Compd., 2009, 478, 415. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2008.11.049
References: [1] Lan R., Tao S., J. Power Sour., 2011, 196, 5021. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2011.02.015
[2] Nail B., Fields J., Zhao J. et al., ACS Nano, 2015, 9, 5135. https://doi.org/10.1021/acsnano.5b00435
[3] Hu L., Qu B., Chen L., Li Q., Mater. Lett., 2013, 108, 92. https://doi.org/10.1016/j.matlet.2013.06.060
[4] Aslam S., Subhan F., Yan Z. et al., Chem. Eng. J., 2017, 315, 469. https://doi.org/10.1016/j.cej.2017.01.047
[5] Zhu G., Xi C., Shen M. et al., ACS Appl. Mater. Interface., 2014, 6, 17208. https://doi.org/10.1021/am505056d
[6] Koo K., Park M., Jung U. et al., Int. J. Hydrogen Energ., 2014, 39, 10941. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2014.05.041
[7] Ribeiro N., Neto R., Moya S. et al., Int. J. Hydrogen Energ., 2010, 35, 11725. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2010.08.024
[8] Ertl G., Knözinger H., Weitkamp J., Handbook of Heterogeneous Catalysis. VCH VerlagsgesellschaftmbH, Weinheim 1997.
[9] Cui X., Yuan H., Junge K. et al., Green Chem., 2017, 19, 305. https://doi.org/10.1039/P.6GC01955B
[10] Rhamdhani M., Jak E., Hayes P., Metallurg. Mater. Transact. B, 2008, 39, 218. https://doi.org/10.1007/s11663-007-9124-4
[11] Guillard D., Lewis A., Ind. Eng. Chem. Res., 2001, 40, 5564. https://doi.org/10.1021/ie010312q
[12] Taibi M., Ammar S., Jouini N., Fiévet F., J. Phys. Chem. Solids, 2006, 67, 932. https://doi.org/10.1016/j.jpcs.2006.01.006
[13] Ballesteros F., Salcedo A., Vilando A. et al., Chemosphere, 2016, 164, 59. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2016.08.081
[14] Packter A., Uppaladinni S., Kristall Und Techn., 1975, 10, 985. https://doi.org/10.1002/crat.19750100910
[15] Beskov V., Dobrydnev S., Zamuruev O., Kapaev G., Izv. Vysshykh Ucheb. Zaved., 2009, 52, 25.
[16] Kong L.-B., Deng L., Li X.-M. et al., Mater. Res. Bull., 2012, 47, 1641. https://doi.org/10.1016/j.materresbull.2012.03.051
[17] Solovov V., Nykolenko N., Kovalenko V. et al.:Visnyk Nats. Techn. Univ. Khrakiv. Polytech. Inst., 2017, 7, 199. https://doi.org/10.20998/2413-4295.2017.07.28
[18] Liu C., Li Y., J. Alloy. Compd., 2009, 478, 415. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2008.11.049
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Chemistry & Chemical Technology. – 2020. – Vol. 14, No. 1Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.