Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/5555
Title: Великий Новгород на картах XVII-XVIII веков
Authors: Бурбан, П.
Bibliographic description (Ukraine): Бурбан П. Великий Новгород на картах XVII–XVIII веков / П. Бурбан // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009. – Випуск 1 (17). – С. 27–35. Библиография: 11 назв.
Issue Date: 2009
Publisher: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract: Виконано аналіз одного з найбільш ранніх топографічних планів Новгорода, 1611 року, який зберігається в королівському архіві Швеції. Досліджується його зміст, історія першої публікації. При створенні плану використовувалися картографічні прийоми, які дали змогу відобразити обєкти та явища, їхні властивості, взаємозвязок і динаміку, так, що навіть сьогодні можна розпізнавати та аналізувати графічні образи, встановлювати відповідності між ними, ідентифікувати їх за формальними ознаками. Выполнен анализ одного из самых ранних топографических планов Новгорода,1611 года, хранящегося в королевском архиве Швеции. Исследуется его содержание, история создания, первой публикации. При состовлении плана исспользованы картографические прийомы, позволившие отобразить обьекты и явления. их свойства, взаимосвязи и динамику так, что и сегодня имеется возможность роспозновать и анализировать графические образы, устанавливать соответствие между ними, идентифицировать их по формальным признакам. Analysis the one of earliest Novgorod topographic plan had been implemented , that stored at Swedish Royal archive. It is content and the first publication story had researched. The cartographical methods by drawing up the plan had applied, it make possible to image objects and facts , propeties, relationships and dynamics so, that today we can to identify and analyz graphic images, locate relationships, identify them by formal letters.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/5555
Content type: Article
Appears in Collections:Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2009. – Випуск 1(17)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10.PDF404,83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.