Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/55322
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorМельник, Ігор Володимирович-
dc.contributor.authorСорохтей, Василь Михайлович-
dc.date.accessioned2020-11-26T16:26:00Z-
dc.date.available2020-11-26T16:26:00Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationСорохтей В. М. Міцність і деформативність плоских залізобетонних монолітних перекриттів з однонапрямленими вставками : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (доктора філософії) : 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди / Василь Михайлович Сорохтей ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2020. – 189 с. – Бібліографія: с. 146–158 (130 назв).uk_UA
dc.identifier.urihttp://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/55322-
dc.description.abstractДисертаційна робота присвячена актуальним питанням експериментально-теоретичних досліджень перекриттів з ефективними вставками, пов’язаних з суттєвою економією бетону та арматури при їх виготовлені Проведено випробування натурного перекриття з вставками та його фрагментів, здійснено дослідно-промислову апробацію та визначено техніко-економічну ефективність застосування таких перекриттів при будівництві монолітних залізобетонних каркасів житлових, адміністративних та промислових споруд. У результаті проведення комплексу теоретичних і експериментальних досліджень отримані наступні наукові результати: - отримано нові експериментальні дані щодо міцнісні та деформативності плитних фрагментів перекриття з однонапрямленими вставками; - отримані нові експериментальні дані щодо деформативності перекриття значних розмірів в плані з однонапрямленими вставками; - вперше встановлено особливості роботи перекриття з однонапрямленими вставками в поздовжньому і поперечному напрямках; - розроблені пропозиції щодо розрахунку міцності та деформативності монолітних залізобетонних перекриттів з однонапрямленими вставками. Диссертация посвящена актуальным вопросам экспериментально-теоретических исследований перекрытий с эффективными вкладышами, связанных с существенной экономией бетона и арматуры при их изготовлены Проведены испытания натурного перекрытия с вкладышами, и его фрагментов, осуществлено опытно-промышленную апробацию и определена технико-экономическая эффективность применения таких перекрытий при строительстве монолитных железобетонных каркасов жилых, административных и промышленных сооружений. В результате проведения комплекса теоретических и экспериментальных исследований получены следующие научные результаты: - получены новые экспериментальные данные по прочностные и деформативности плитных фрагментов перекрытия с однонаправленных вкладышами; - получены новые экспериментальные данные по деформативности перекрытия значительных размеров в плане с однонаправленными вкладышами; - впервые установлены особенности работы перекрытия с однонаправленными вкладышами в продольном и поперечном направлениях; - разработаны предложения по расчету прочности и деформативности монолитных железобетонных перекрытий с однонаправленными вкладышами. Диссертация посвящена актуальным вопросам экспериментально-теоретических исследований перекрытий с эффективными вкладышами, связанных с существенной экономией бетона и арматуры при их изготовлены Проведены испытания натурного перекрытия с вкладышами, и его фрагментов, осуществлено опытно-промышленную апробацию и определена технико-экономическая эффективность применения таких перекрытий при строительстве монолитных железобетонных каркасов жилых, административных и промышленных сооружений. В результате проведения комплекса теоретических и экспериментальных исследований получены следующие научные результаты: - получены новые экспериментальные данные по прочностные и деформативности плитных фрагментов перекрытия с однонаправленных вкладышами; - получены новые экспериментальные данные по деформативности перекрытия значительных размеров в плане с однонаправленными вкладышами; - впервые установлены особенности работы перекрытия с однонаправленными вкладышами в продольном и поперечном направлениях; - разработаны предложения по расчету прочности и деформативности монолитных железобетонных перекрытий с однонаправленными вкладышами.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНаціональний університет "Львівська політехніка"uk_UA
dc.source.urihttps://lpnu.ua/spetsrady/d-3505217/sorokhtei-vasyl-mykhailovych-
dc.subjectмонолітні плоскі залізобетонні перекриттяuk_UA
dc.subjectвставкиuk_UA
dc.subjectдеформаційна модельuk_UA
dc.subjectрозрахунок несучої здатностіuk_UA
dc.subjectекспериментальні дослідженняuk_UA
dc.subjectдвотаврові перерізиuk_UA
dc.subjectмонолитные плоские железобетонные перекрытияuk_UA
dc.subjectвкладышиuk_UA
dc.subjectдеформационная модельuk_UA
dc.subjectрасчет несущей способностиuk_UA
dc.subjectэкспериментальные исследованияuk_UA
dc.subjectдвутавровые сеченияuk_UA
dc.subjectmonolithic flat reinforced concrete floorsuk_UA
dc.subjectinsertsuk_UA
dc.subjectdeformation modeluk_UA
dc.subjectbearing capacity calculationuk_UA
dc.subjectexperimental researchesuk_UA
dc.subjectI-beam sectionsuk_UA
dc.titleМіцність і деформативність плоских залізобетонних монолітних перекриттів з однонапрямленими вставкамиuk_UA
dc.title.alternativeПрочность и деформативность плоских железобетонных монолитных перекрытий с однонаправленных вставкамиuk_UA
dc.title.alternativeStrength and deformability of flat reinforced concrete monolithic floors with unidirectional insertsuk_UA
dc.typeDissertation Abstractuk_UA
dc.contributor.affiliationНаціональний університет "Львівська політехніка"uk_UA
dc.contributor.committeeMemberЛапенко, Олександр Іванович-
dc.contributor.committeeMemberФамуляк, Юрій Євгенович-
dc.coverage.countryUAuk_UA
dc.format.pages189-
thesis.degree.departmentД 35.052.17-
thesis.degree.disciplineкандидат технічних наук-
dc.coverage.placenameЛьвівuk_UA
dc.subject.udc624.012.4uk_UA
Appears in Collections:Автореферати та дисертаційні роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
arf_sorokhteiv.m.pdfАвтореферат дисертації1,87 MBAdobe PDFView/Open
dussorokhtei.pdfДисертаційна робота37,98 MBAdobe PDFView/Open
vidgukfamulyak.pdfВідгук офіційного опонета14,08 MBAdobe PDFView/Open
vidguklapenko.pdfВідгук офіційного опонета8,52 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.