Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/55248
Назва: Стохастичний підхід до розрахунку параметрів критерію оцінки оптимальності об’єднання потоків кореспонденцій
Автори: Васильків, М.
Єлейко, Я.
Притула, Н.
Притула, М.
Приналежність: Львівський національний університет ім. Івана Франка
Центр математичного моделювання ІППММ НАНУ ім. Я. С. Підстригана
Бібліографічний опис: Стохастичний підхід до розрахунку параметрів критерію оцінки оптимальності об’єднання потоків кореспонденцій / М. Васильків, Я. Єлейко, Н. Притула, М. Притула // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005. — № 543 : Комп’ютерні науки та інформаційні технології. — С. 125–130. — (Моделювання процесів і систем).
Bibliographic description: Stokhastychnyi pidkhid do rozrakhunku parametriv kryteriiu otsinky optymalnosti obiednannia potokiv korespondentsii / M. Vasylkiv, Ya. Yeleiko, N. Prytula, M. Prytula // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". — Lviv : Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", 2005. — No 543 : Kompiuterni nauky ta informatsiini tekhnolohii. — P. 125–130. — (Modeliuvannia protsesiv i system).
Є частиною видання: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, 543 : Комп’ютерні науки та інформаційні технології, 2005
Журнал/збірник: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”
Випуск/№ : 543 : Комп’ютерні науки та інформаційні технології
Дата публікації: 1-бер-2005
Видавництво: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”
Місце видання, проведення: Львів
Lviv
УДК: 519.2
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 125-130
Початкова сторінка: 125
Кінцева сторінка: 130
Короткий огляд (реферат): Запропоновано підхід до знаходження параметрів нагромадження кореспонденцій та економії часу під час їх обслуговування.
In work the approach to a finding of parameters of accumulation of correspondence and economy of time of their service is offered.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/55248
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2005
© Васильків М., Єлейко Я., Притула Н., Притула М., 2005
Перелік літератури: 1. Акулиничев В.М. Организация вагонопотоков. - М.: Транспорт, 1979.
2. Гихман И.И., Скороход А.В., Ядренко М.И. Теория вероятностей и математическая статистика. - К: Вища школа, 1988.
3. Ушке С. Математическая статистика. - М.: Наука, 1967.
References: 1. Akulinichev V.M. Orhanizatsiia vahonopotokov, M., Transport, 1979.
2. Hikhman I.I., Skorokhod A.V., Iadrenko M.I. Teoriia veroiatnostei i matematicheskaia statistika, K: Vishcha shkola, 1988.
3. Ushke S. Matematicheskaia statistika, M., Nauka, 1967.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – 2005. – №543Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.