Фізико-математичні науки. – 2005. – №540 : [21] Collection home page

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику публікуються результати оригінальних наукових досліджень з різних розділів математики, фізики та прикладних аспектів цих наук. Публікуються також оглядові статті з нових перспективних напрямів досліджень та роботи з історії і методології фундаментальних наук. Для наукових співробітників, викладачів вищих навчальних закладів, інженерів, аспірантів.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2005 – № 540 : Фізико-математичні науки / [відповідальний редактор П. І. Каленюк]. – 112 с. : іл.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”

Зміст


1
3
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ НАУК
5
14
МАТЕМАТИКА
24
27
34
37
41
44
51
ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА І МЕХАНІКА
55
62
65
69
73
ТЕОРЕТИЧНА ФІЗИКА
77
85
89
101
111

Content


1
3
CURRENT PROBLEMS OF PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES
5
14
MATHEMATICS
24
27
34
37
41
44
51
APPLIED MATHEMATICS AND MECHANICS
55
62
65
69
73
THEORETICAL PHYSICS
77
85
89
101
111

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 21
PreviewTypeIssue DateTitleAuthor(s)
Article1-Mar-2005Аналоги нерівності Валірона для деяких додатних рядівСкасків, О.; Трусевич, О.; Орищин, О.; Skaskiv, O.; Trusevych, O.; Oryshchyn, O.
Article1-Mar-2005Про одну граничну теорему для деякого функціонала від послідовності незалежних пуассонівських величинРужевич, Н.; Соломка, І.; Ruzhevych, N.; Solomka, I.
Article1-Mar-2005Достатні умови існування “максимальних” областей, які не містять нулів поліномів від двох комплексних зміннихЗахаревич, Л.; Коваль, Г.; Цегелик, Г.; Zakharevych, L.; Koval’, G.; Tsehelyk, G.
Article1-Mar-2005Точкові особливості та крайові значення розв’язків квазілінійного еліптичного рівнянняЖидик, У.; Лопушанська, Г.; Zhydyk, U.; Lopushanska, H.
Article1-Mar-2005Δ, С-еквівалентні перетворення певних числових матрицьБілонога, Д.; Bilnoga, D.
Article1-Mar-2005Фізика нанооб’ектівЛукіянець, Б.; Lukiyanets, B.
Article1-Mar-2005Локалізовані магнониДержко, О.; Derzhko, O.
Article1-Mar-2005Локальна взаємодія електронів з близькодіючим потенціалом дефектів в CdxHg1-xTe (0 ≤ x ≤ 0.26)Малик, О.; Malyk, O.
Article1-Mar-2005Видавнича сторінка-
Article1-Mar-2005Зміст до Вісника “Фізико-математичні науки”-
Article1-Mar-2005Фукціональні інтеграли у квантовій теорії хемосорбції водневоподібних атомівРудавський, Ю.; Понеділок, Г.; Rudavskii, Yu.; Ponedilok, G.
Article1-Mar-2005Точний розв’язок одновимірної задачі взаємодіючих ґраткового і електронного газівГорбатюк, В.; Міцов, М.; Gorbatyuk, V.; Micov, M.
Article1-Mar-2005Статистична теорія дифузійних процесів для магнітоактивних частинок, адсорбованих на поверхні перехідного металуРудавський, Ю.; Костровій, П.; Токарчук, М.; Бацевич, О.; Rudavskii, Yu.; Kostrobii, P.; Tokarchuk, M.; Batsevych, O.
Article1-Mar-2005Про двосторонню апроксимацію розв’язків лінійної крайової задачі для системи звичайних диференціальних рівняньШувар, Б.; Ментинський, С.; Shuvar, B.; Mentynskyy, S.
Article1-Mar-2005Моделювання задачами оптимізації з дробово-лінійною цільовою функцією на поліпереставленняхЄмець, О.; Романова, Н.; Yemets’, O.; Romanova, N.
Article1-Mar-2005Методи послідовного підвищення точності числового розв’язування диференціальних рівнянь другого порядкуСлоньовський, Р.; Тесак, І.; Slonevski, R.; Tesak, I.
Article1-Mar-2005Про збіжність наближених розв’язків диференціальних рівнянь з мірамиВласій, О.; Vlasiy, O.
Article1-Mar-2005Дослідження напружено-деформівного стану пластинки з криволінійним отворомДуманський, О.; Федюк, Є.; Dumanskiy, O.; Fedyuk, E.
Article1-Mar-2005Проблема моментів для подвійних числових послідовностейЧип, М.; Chip, M.
Article1-Mar-2005Титульний аркуш до Вісника “Фізико-математичні науки”-
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 21