Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/54793
Назва: Обчислювальні можливості рекурсивного алгоритму спектрального аналізу
Автори: Тимченко, О.
Приналежність: Українська академія друкарства
Бібліографічний опис: Тимченко О. Обчислювальні можливості рекурсивного алгоритму спектрального аналізу / О. Тимченко // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2000. — № 413 : Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології. — С. 155–158. — (Методи й алгоритми сучасних інформаційних технологій).
Bibliographic description: Timchenko O. Obchysliuvalni mozhlyvosti rekursyvnoho alhorytmu spektralnoho analizu / O. Timchenko // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". — Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", 2000. — No 413 : Kompiuterna inzheneriia ta informatsiini tekhnolohii. — P. 155–158. — (Metody y alhorytmy suchasnykh informatsiinykh tekhnolohii).
Є частиною видання: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, 413 : Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології, 2000
Журнал/збірник: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”
Випуск/№ : 413 : Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології
Дата публікації: 1-бер-2005
Видавництво: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 621.372.542
376.56
Кількість сторінок: 4
Діапазон сторінок: 155-158
Початкова сторінка: 155
Кінцева сторінка: 158
Короткий огляд (реферат): Розглянуто рекурсивний алгоритм обчислення миттєвого спектра. Знайдено області його ефективного застосування і визначено переваги порівняно з традиційними методами та алгоритмом швидкого перетворення Фур'є. Наведено приклад реалізації алгоритму.
The recursive algorithm of an evaluation of an instantaneous spectrum is considered. The areas of its effective utilization are found and the advantages on a comparison with conventional methods and algorithm of fast Fourier transformation are defined. The example of realization of algorithm is shown.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/54793
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2000
© Олександр Тнмченко
Перелік літератури: 1. Тимченко О. В. Різницеві методи цифрової фільтрації. Львів. 1999.
2. Кухарев Г.А. и др. Систолические процессоры для обработки сигналов / Г. А. Кухарев, А.Ю. Тропченко, В.П. Шмерко. - Минск, 1988.
3. Бендат Дж., ПирсолА. Прикладной анализ случайных данных. М., 1989.
4. Яцимірський ММ. Швидкі алгоритми ортогональних тригонометричних перетворень. Львів, 1997.
5. Стрето І.І, Тимченко О.В., Дурняк Б.В. Проектування систем керування на однокристальних мікро- ЕОМ. К., 1998.
References: 1. Tymchenko O. V. Riznytsevi metody tsyfrovoi filtratsii. Lviv. 1999.
2. Kukharev H.A. and other Sistolicheskie protsessory dlia obrabotki sihnalov, H. A. Kukharev, A.Iu. Tropchenko, V.P. Shmerko, Minsk, 1988.
3. Bendat Dzh., PirsolA. Prikladnoi analiz sluchainykh dannykh. M., 1989.
4. Yatsymirskyi MM. Shvydki alhorytmy ortohonalnykh tryhonometrychnykh peretvoren. Lviv, 1997.
5. Streto I.I, Tymchenko O.V., Durniak B.V. Proektuvannia system keruvannia na odnokrystalnykh mikro- EOM. K., 1998.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології. – 2000. – №413Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.