Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/54780
Назва: Виявлення та врахування зсувних дефектів у часових послідовностях
Автори: Городиський, Ю.
Струк, Є.
Климкович, Т.
Приналежність: Національний університет «Львівська політехніка»
Карпатське відділення Інституту геофізики НАН України
Бібліографічний опис: Городиський Ю. Виявлення та врахування зсувних дефектів у часових послідовностях / Ю. Городиський, Є. Струк, Т. Климкович // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2000. — № 413 : Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології. — С. 95–98. — (Методи й алгоритми сучасних інформаційних технологій).
Bibliographic description: Horodiskii Iu. Vyiavlennia ta vrakhuvannia zsuvnykh defektiv u chasovykh poslidovnostiakh / Yu. Horodyskyi, Ye. Struk, T. Klymkovych // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". — Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", 2000. — No 413 : Kompiuterna inzheneriia ta informatsiini tekhnolohii. — P. 95–98. — (Metody y alhorytmy suchasnykh informatsiinykh tekhnolohii).
Є частиною видання: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, 413 : Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології, 2000
Журнал/збірник: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”
Випуск/№ : 413 : Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології
Дата публікації: 1-бер-2005
Видавництво: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 550.386
681.3
Кількість сторінок: 4
Діапазон сторінок: 95-98
Початкова сторінка: 95
Кінцева сторінка: 98
Короткий огляд (реферат): До найхарактерніших дефектів часових рядів, які бажано ідентифікувати і видалити на першому етапі обробки цих рядів, належать вискоки і зсувні дефекти. Запропоновано статистичний метод виявлення, ідентифікації та врахування зсувних дефектів, форма, тривалість та величина яких можуть бути довічьними.
The most typical defects of time series, which must he identified and eliminated during the initial analysis are jump- and shift-like defects. The statistical method of arbitrary shape, duration and amplitude shift-like defects identification and elimination is proposed. The method is constructed on the base of t-distribution and described in algoritmical sequence.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/54780
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2000
© Юрій Городиський, Євген Струк, Тамара Климкович
Перелік літератури: 1. Ю.МТородиський, Є.С.Струк, Т.А.Клітковин Метод сортування часових рядів з помітною кількістю некондиційних даних. //Вісник ДУ "Львівська політехніка” №392. С. 141-145.
2. Дж.Бокс, Г.Джепкинс Анализ временных рядов. Прогноз и управление. Вып.1., М, Мир, 1974.
3. Е.И.Пустылъник Статистические методы анализа и обработки наблюдений. М., Наука, 1968.
4. Р.Отнес, Л Эноксон Прикладной анализ временных рядов. Основные методы. М., Мир, 1982.
References: 1. Yu.MTorodyskyi, Ye.S.Struk, T.A.Klitkovyn Metod sortuvannia chasovykh riadiv z pomitnoiu kilkistiu nekondytsiinykh danykh. //Visnyk DU "Lvivska politekhnika" No 392. P. 141-145.
2. Dzh.Boks, H.Dzhepkins Analiz vremennykh riadov. Prohnoz i upravlenie. Iss.1., M, Mir, 1974.
3. E.I.Pustylienik Statisticheskie metody analiza i obrabotki nabliudenii. M., Nauka, 1968.
4. R.Otnes, L Enokson Prikladnoi analiz vremennykh riadov. Osnovnye metody. M., Mir, 1982.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології. – 2000. – №413Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.