Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/54085
Tytuł: Зміст та основа топогеодезичного забезпечення військ астрономо-геодезичними та гравіметричними даними
Authors: Андреєв, М.
Власенко, С.
Козлинський, М.
Форостяний, М.
Akcesoria: НАСВ
Cytat: Зміст та основа топогеодезичного забезпечення військ астрономо-геодезичними та гравіметричними даними / М. Андреєв, С. Власенко, М. Козлинський, М. Форостяний // GEOFORUM’2018 : тези доповідей 23 Міжнародної науково-технічної конференції, присвяченої професійному святу працівників геології, геодезії і картографії України, 18–20 квітня 2018 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — С. 114–115.
Bibliographic description: Zmist ta osnova topoheodezychnoho zabezpechennia viisk astronomo-heodezychnymy ta hravimetrychnymy danymy / M. Andreiev, S. Vlasenko, M. Kozlynskyi, M. Forostianyi // GEOFORUM2018 : tezy dopovidei 23 Mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii, prysviachenoi profesiinomu sviatu pratsivnykiv heolohii, heodezii i kartohrafii Ukrainy, 18–20 kvitnia 2018 roku, Lviv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — P. 114–115.
Część publikacji: GEOFORUM’2018 : тези доповідей 23 Міжнародної науково-технічної конференції, присвяченої професійному святу працівників геології, геодезії і картографії України, 2018
Konferencja/wydarzenie: 23-тя Міжнародна науково-технічна конференція, присвячена професійному святу працівників геології, геодезії і картографії України "GEOFORUM’2018"
Journal/kolekcja: GEOFORUM’2018 : тези доповідей 23 Міжнародної науково-технічної конференції, присвяченої професійному святу працівників геології, геодезії і картографії України
Data wydania: 18-kwi-2018
Wydawca: Видавництво Львівської політехніки
Place edycja: Львів
Lviv
Zakresu czasowego: 18–20 квітня 2018 року, Львів
Strony: 2
Zakres stron: 114-115
Główna strona: 114
Strona końcowa: 115
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/54085
ISBN: 978-966-941-158-7
Właściciel praw autorskich: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
Typ zawartości: Conference Abstract
Występuje w kolekcjach:GEOFORUM’2018. – 2018 р.Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi