Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/54010
Tytuł: Особливості закладання пунктів опорної мережі на території історико – культурного заповідника
Authors: Ямелинець, С.
Балян, А.
Приступа, О.
Серант, О.
Akcesoria: ТзОВ «Інститут геоінформаційних систем»
Національний університет «Львівська політехніка»
Cytat: Особливості закладання пунктів опорної мережі на території історико – культурного заповідника / С. Ямелинець, А. Балян, О. Приступа, О. Серант // GEOFORUM’2018 : тези доповідей 23 Міжнародної науково-технічної конференції, присвяченої професійному святу працівників геології, геодезії і картографії України, 18–20 квітня 2018 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — С. 30–31.
Bibliographic description: Osoblyvosti zakladannia punktiv opornoi merezhi na terytorii istoryko – kulturnoho zapovidnyka / S. Iamelinets, A. Balian, O. Pristupa, O. Serant // GEOFORUM2018 : tezy dopovidei 23 Mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii, prysviachenoi profesiinomu sviatu pratsivnykiv heolohii, heodezii i kartohrafii Ukrainy, 18–20 kvitnia 2018 roku, Lviv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — P. 30–31.
Część publikacji: GEOFORUM’2018 : тези доповідей 23 Міжнародної науково-технічної конференції, присвяченої професійному святу працівників геології, геодезії і картографії України, 2018
Konferencja/wydarzenie: 23-тя Міжнародна науково-технічна конференція, присвячена професійному святу працівників геології, геодезії і картографії України "GEOFORUM’2018"
Journal/kolekcja: GEOFORUM’2018 : тези доповідей 23 Міжнародної науково-технічної конференції, присвяченої професійному святу працівників геології, геодезії і картографії України
Data wydania: 18-kwi-2018
Wydawca: Видавництво Львівської політехніки
Place edycja: Львів
Lviv
Zakresu czasowego: 18–20 квітня 2018 року, Львів
Strony: 2
Zakres stron: 30-31
Główna strona: 30
Strona końcowa: 31
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/54010
ISBN: 978-966-941-158-7
Właściciel praw autorskich: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
Typ zawartości: Conference Abstract
Występuje w kolekcjach:GEOFORUM’2018. – 2018 р.Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi