Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/54001
Tytuł: Дослідження зв’язку зміни рівня води озера Світязь з циклами сонячної активності
Authors: Корлятович, Т.
Покотило, І.
Akcesoria: Національний університет «Львівська політехніка»
Cytat: Корлятович Т. Дослідження зв’язку зміни рівня води озера Світязь з циклами сонячної активності / Т. Корлятович, І. Покотило // GEOFORUM’2018 : тези доповідей 23 Міжнародної науково-технічної конференції, присвяченої професійному святу працівників геології, геодезії і картографії України, 18–20 квітня 2018 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — С. 22.
Bibliographic description: Korliatovich T. Doslidzhennia zviazku zminy rivnia vody ozera Svitiaz z tsyklamy soniachnoi aktyvnosti / T. Korliatovych, I. Pokotylo // GEOFORUM2018 : tezy dopovidei 23 Mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii, prysviachenoi profesiinomu sviatu pratsivnykiv heolohii, heodezii i kartohrafii Ukrainy, 18–20 kvitnia 2018 roku, Lviv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — P. 22.
Część publikacji: GEOFORUM’2018 : тези доповідей 23 Міжнародної науково-технічної конференції, присвяченої професійному святу працівників геології, геодезії і картографії України, 2018
Konferencja/wydarzenie: 23-тя Міжнародна науково-технічна конференція, присвячена професійному святу працівників геології, геодезії і картографії України "GEOFORUM’2018"
Journal/kolekcja: GEOFORUM’2018 : тези доповідей 23 Міжнародної науково-технічної конференції, присвяченої професійному святу працівників геології, геодезії і картографії України
Data wydania: 18-kwi-2018
Wydawca: Видавництво Львівської політехніки
Place edycja: Львів
Lviv
Zakresu czasowego: 18–20 квітня 2018 року, Львів
Strony: 1
Zakres stron: 22
Główna strona: 22
Strona końcowa: 22
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/54001
ISBN: 978-966-941-158-7
Właściciel praw autorskich: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
Typ zawartości: Conference Abstract
Występuje w kolekcjach:GEOFORUM’2018. – 2018 р.Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi