Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/53982
Назва: Суд як гарант прав і свобод, законних інтересів особи під час застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою
Автори: Кушпіт, В. П.
Цилюрик, І. І.
Приналежність: Національний університет «Львівська політехніка»
Бібліографічний опис: Кушпіт В. П. Суд як гарант прав і свобод, законних інтересів особи під час застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою / В. П. Кушпіт, І. І. Цилюрик // Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави : збірник тез ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 30 травня 2020 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — С. 176–178. — (Кримінально-правові аспекти захисту прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави).
Bibliographic description: Kushpit V. P. Sud yak harant prav i svobod, zakonnykh interesiv osoby pid chas zastosuvannia zapobizhnoho zakhodu u vyhliadi trymannia pid vartoiu / V. P. Kushpit, I. I. Tsyliuryk // Zakhyst prav i svobod liudyny ta hromadianyna v umovakh formuvannia pravovoi derzhavy : zbirnyk tez IKh Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 30 travnia 2020 roku, Lviv. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — P. 176–178. — (Crimeainalno-pravovi aspekty zakhystu prav i svobod liudyny ta hromadianyna v umovakh formuvannia pravovoi derzhavy).
Є частиною видання: Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави : збірник тез ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 2020
Конференція/захід: ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція "Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави"
Журнал/збірник: Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави : збірник тез ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції
Дата публікації: 30-тра-2020
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Місце видання, проведення: Львів
Lviv
Часове охоплення: 30 травня 2020 року, Львів
Кількість сторінок: 3
Діапазон сторінок: 176-178
Початкова сторінка: 176
Кінцева сторінка: 178
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/53982
ISBN: 978-966-941-476-2
URL-посилання пов’язаного матеріалу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n742
Перелік літератури: 1. Кримінальний процесуальний кодекс України: Законодавство України від 13.04.2012 р. в редакції від 13.02.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n742 (дата звернення 21.04.2020 р.)
2. Шавкун М.Г. Процесуальний контроль органів судової влади на досудових стадіях кримінального процесу: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Київ. нац. ун-т внутр. справ. – К., 2010. С.13.
3. Грошевий Ю.М. Підстави обрання запобіжних заходів за новим КПК України / Ю.М. Грошевий, О.Г. Шило// Юрид. часопис Нац. акад. внутр. справ. 2013. № 1. С. 226.
References: 1. Crimeainalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy: Zakonodavstvo Ukrainy vid 13.04.2012 y. v redaktsii vid 13.02.2020 y. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n742 (Date of appeal 21.04.2020 y.)
2. Shavkun M.H. Protsesualnyi kontrol orhaniv sudovoi vlady na dosudovykh stadiiakh kryminalnoho protsesu: avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk: 12.00.09. Kyiv. nats. un-t vnutr. sprav, K., 2010. P.13.
3. Hroshevyi Yu.M. Pidstavy obrannia zapobizhnykh zakhodiv za novym KPK Ukrainy, Yu.M. Hroshevyi, O.H. Shylo// Yuryd. chasopys Nats. akad. vnutr. sprav. 2013. No 1. P. 226.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави. – 2020 р.

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
2020_Kushpit_V_P-Sud_yak_harant_prav_i_176-178.pdf256,49 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
2020_Kushpit_V_P-Sud_yak_harant_prav_i_176-178__COVER.png473,01 kBimage/pngПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.