Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/53877
Назва: Сучасні тенденції духовно-релігійного розвитку молоді України
Автори: Легендзевич, Г. Я.
Онишкевич, Ю. С.
Приналежність: Національний університет «Львівська політехніка»
Бібліографічний опис: Легендзевич Г. Я. Сучасні тенденції духовно-релігійного розвитку молоді України / Г. Я. Легендзевич, Ю. С. Онишкевич // Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави : збірник тез ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 30 травня 2020 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — С. 299–301. — (Свобода ЗМІ і свобода слова та психологічні аспекти в контексті захисту прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави).
Bibliographic description: Lehendzevich H. Ia. Suchasni tendentsii dukhovno-relihiinoho rozvytku molodi Ukrainy / H. Ia. Lehendzevich, Iu. S. Onishkevich // Zakhyst prav i svobod liudyny ta hromadianyna v umovakh formuvannia pravovoi derzhavy : zbirnyk tez IKh Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 30 travnia 2020 roku, Lviv. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — P. 299–301. — (Svoboda ZMI i svoboda slova ta psykholohichni aspekty v konteksti zakhystu prav i svobod liudyny ta hromadianyna v umovakh formuvannia pravovoi derzhavy).
Є частиною видання: Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави : збірник тез ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 2020
Конференція/захід: ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція "Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави"
Журнал/збірник: Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави : збірник тез ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції
Дата публікації: 30-тра-2020
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Місце видання, проведення: Львів
Lviv
Часове охоплення: 30 травня 2020 року, Львів
Кількість сторінок: 3
Діапазон сторінок: 299-301
Початкова сторінка: 299
Кінцева сторінка: 301
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/53877
ISBN: 978-966-941-476-2
Перелік літератури: 1. Баришевський М.Й. Духовність як міра довершеності особистості / М.Й. Баришевський // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка. – Т. 8. – Вип. 6. – К., 2006. – С. 26-31.
2. Москалець В.П. Психологічний зміст духовності і духовність мистецтва / В.П. Москалець // Ментальність, Духовність. Саморозвиток особистості. – Ч. І. – Р. ІІІ. – К., 1994. – С. 284 -286.
3. Психологія релігії: посіб. / [В.П. Москалець]. – К.: Академвидав, 2004. – 288 с. (Альма-матер).
4. Савчин М. В. Духовна парадигма психології: монографія / Мирослав Савчин. – К.: Академвидав, 2013. –252 с. – (Серія «Монограф»).
References: 1. Baryshevskyi M.Y. Dukhovnist yak mira dovershenosti osobystosti, M.Y. Baryshevskyi, Zbirnyk naukovykh prats Instytutu psykholohii im. H.S. Kostiuka APN Ukrainy, ed. S. D. Maksymenka, V. 8, Iss. 6, K., 2006, P. 26-31.
2. Moskalets V.P. Psykholohichnyi zmist dukhovnosti i dukhovnist mystetstva, V.P. Moskalets, Mentalnist, Dukhovnist. Samorozvytok osobystosti, Ch. I, R. III, K., 1994, P. 284 -286.
3. Psykholohiia relihii: posib., [V.P. Moskalets], K., Akademvydav, 2004, 288 p. (Alma-mater).
4. Savchyn M. V. Dukhovna paradyhma psykholohii: monograph, Myroslav Savchyn, K., Akademvydav, 2013. –252 p, (Seriia "Monohraf").
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави. – 2020 р.



Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.