Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/53853
Назва: Застосування принципу законності українськими нотаріусами при провадженні нотаріального процесу
Автори: Долинська, М. С.
Приналежність: Національний університет «Львівська політехніка»
Бібліографічний опис: Долинська М. С. Застосування принципу законності українськими нотаріусами при провадженні нотаріального процесу / М. С. Долинська // Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави : збірник тез ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 30 травня 2020 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — С. 255–257. — (Цивільно-правові аспекти захисту прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави).
Bibliographic description: Dolinska M. S. Zastosuvannia pryntsypu zakonnosti ukrainskymy notariusamy pry provadzhenni notarialnoho protsesu / M. S. Dolinska // Zakhyst prav i svobod liudyny ta hromadianyna v umovakh formuvannia pravovoi derzhavy : zbirnyk tez IKh Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 30 travnia 2020 roku, Lviv. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — P. 255–257. — (Tsyvilno-pravovi aspekty zakhystu prav i svobod liudyny ta hromadianyna v umovakh formuvannia pravovoi derzhavy).
Є частиною видання: Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави : збірник тез ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 2020
Конференція/захід: ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція "Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави"
Журнал/збірник: Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави : збірник тез ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції
Дата публікації: 30-тра-2020
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Місце видання, проведення: Львів
Lviv
Часове охоплення: 30 травня 2020 року, Львів
Кількість сторінок: 3
Діапазон сторінок: 255-257
Початкова сторінка: 255
Кінцева сторінка: 257
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/53853
ISBN: 978-966-941-476-2
URL-посилання пов’язаного матеріалу: https://mydisser.com/ua/avtoref/view/29073.html
Перелік літератури: 1. Долинська М. С. Нотаріальний процес: підручник. Львів: ЛьвДУВС, 2019. 652 с.
2. Фурса С. Я, Фурса Є. І. Нотаріат в Україні. Теорія і практика: навч. посіб. для студ. закл. вищ. освіти. К., 2001. 975 с.
3. Горбань Н.С. Принципи нотаріального процесу в Україні: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03/ К.: Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. 2014. 21 с. https://mydisser.com/ua/avtoref/view/29073.html.
4. Долинська М. С. Основні принципи українського нотаріального права. Науковий Вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Львів. 2012. Вип. 1. С. 102.
5. Єфіменко Л. В. Принципи та фукції нотаріальної охорони цивільних прав та інтересів. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2013. № 9. С. 36-43.
References: 1. Dolynska M. S. Notarialnyi protses: pidruchnyk. Lviv: LvDUVS, 2019. 652 p.
2. Fursa S. Ya, Fursa Ye. I. Notariat v Ukraini. Teoriia i praktyka: tutorial dlia stud. zakl. vyshch. osvity. K., 2001. 975 p.
3. Horban N.S. Pryntsypy notarialnoho protsesu v Ukraini: avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk: 12.00.03/ K., Kyivskyi nats. un-t im. T. Shevchenka. 2014. 21 p. https://mydisser.com/ua/avtoref/view/29073.html.
4. Dolynska M. S. Osnovni pryntsypy ukrainskoho notarialnoho prava. Naukovyi Visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. Seriia yurydychna. Lviv. 2012. Iss. 1. P. 102.
5. Yefimenko L. V. Pryntsypy ta fuktsii notarialnoi okhorony tsyvilnykh prav ta interesiv. Biuleten Ministerstva yustytsii Ukrainy. 2013. No 9. P. 36-43.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави. – 2020 р.Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.