Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/53849
Title: Нормативно-правове регулювання адвокатської діяльності в державах Європейського Союзу
Authors: Василів, С. С.
Покидько, Л.
Affiliation: Національний університет «Львівська політехніка»
Bibliographic description (Ukraine): Василів С. С. Нормативно-правове регулювання адвокатської діяльності в державах Європейського Союзу / С. С. Василів, Л. Покидько // Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави : збірник тез ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 30 травня 2020 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — С. 247–248. — (Цивільно-правові аспекти захисту прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави).
Bibliographic description (International): Vasyliv S. S. Normatyvno-pravove rehuliuvannia advokatskoi diialnosti v derzhavakh Yevropeiskoho Soiuzu / S. S. Vasyliv, L. Pokydko // Zakhyst prav i svobod liudyny ta hromadianyna v umovakh formuvannia pravovoi derzhavy : zbirnyk tez IKh Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 30 travnia 2020 roku, Lviv. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — P. 247–248. — (Tsyvilno-pravovi aspekty zakhystu prav i svobod liudyny ta hromadianyna v umovakh formuvannia pravovoi derzhavy).
Is part of: Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави : збірник тез ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 2020
Conference/Event: ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція "Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави"
Journal/Collection: Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави : збірник тез ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції
Issue Date: 30-May-2020
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Place of the edition/event: Львів
Lviv
Temporal Coverage: 30 травня 2020 року, Львів
Number of pages: 2
Page range: 247-248
Start page: 247
End page: 248
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/53849
ISBN: 978-966-941-476-2
URL for reference material: http://www.ccbe.eu/NTCdocument/77249PLpdf18_1396343920.pdf
http://ec.europa.eu/assets/near/neighbourhoodenlargement/ccvista/
http://orka.sejm.gov.pl/Drektywy.nsf/all/31989L0048/
http://palestra.pl/old/index.php?go=artykul&id=2712
References (Ukraine): 1. Dyrektywa Rady z dnia 22 marca 1977 r. mająca na celu ułatwienie skutecznego korzystania przez prawników ze swobody świadczenia usług (77/249/EWG) URL: http://www.ccbe.eu/NTCdocument/77249PLpdf18_1396343920.pdf
2. Dyrektywa 98/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. mająca na celu ułatwienie stałego wykonywania zawodu prawnika w Państwie Członkowskim innym niż państwo uzyskania kwalifikacji zawodowych URL: http://ec.europa.eu/assets/near/neighbourhoodenlargement/ccvista/ pl/31998l0005-pl.doc
3. Dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie ogólnego systemu uznawania dyplomów szkół wyższych, przyznawanych na zakończenie przynajmniej trzyletniego kształcenia i szkolenia zawodowego (89/48/EWG) URL: http://orka.sejm.gov.pl/Drektywy.nsf/all/31989L0048/$File/31989L0048.pdf;
4. Kodeks Etyki Adwokatów Unii Europejskiej, pierwotnie uchwalony podczas Sesji Plenarnej CCBE w dniu 28 października 1988 r., a następnie zmieniony uchwałami Sesji Plenarnych CCBE w dniach 28 listopada 1998 r., 6 grudnia 2002 r. i 9 maja 2006 r. URL: http://palestra.pl/old/index.php?go=artykul&id=2712
References (International): 1. Dyrektywa Rady z dnia 22 marca 1977 r. mająca na celu ułatwienie skutecznego korzystania przez prawników ze swobody świadczenia usług (77/249/EWG) URL: http://www.ccbe.eu/NTCdocument/77249PLpdf18_1396343920.pdf
2. Dyrektywa 98/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. mająca na celu ułatwienie stałego wykonywania zawodu prawnika w Państwie Członkowskim innym niż państwo uzyskania kwalifikacji zawodowych URL: http://ec.europa.eu/assets/near/neighbourhoodenlargement/ccvista/ pl/31998l0005-pl.doc
3. Dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie ogólnego systemu uznawania dyplomów szkół wyższych, przyznawanych na zakończenie przynajmniej trzyletniego kształcenia i szkolenia zawodowego (89/48/EWG) URL: http://orka.sejm.gov.pl/Drektywy.nsf/all/31989L0048/$File/31989L0048.pdf;
4. Kodeks Etyki Adwokatów Unii Europejskiej, pierwotnie uchwalony podczas Sesji Plenarnej CCBE w dniu 28 października 1988 r., a następnie zmieniony uchwałami Sesji Plenarnych CCBE w dniach 28 listopada 1998 r., 6 grudnia 2002 r. i 9 maja 2006 r. URL: http://palestra.pl/old/index.php?go=artykul&id=2712
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави. – 2020 р.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.