Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/53820
Назва: Кримінально-правова охорона прав людини на вільне вираження своїх поглядів
Автори: Палюх, А. І.
Яцкевич, Ю.
Приналежність: Національний університет «Львівська політехніка»
Бібліографічний опис: Палюх А. І. Кримінально-правова охорона прав людини на вільне вираження своїх поглядів / А. І. Палюх, Ю. Яцкевич // Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави : збірник тез ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 30 травня 2020 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — С. 196–197. — (Кримінально-правові аспекти захисту прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави).
Bibliographic description: Paliukh A. I. Crimeainalno-pravova okhorona prav liudyny na vilne vyrazhennia svoikh pohliadiv / A. I. Paliukh, Yu. Yatskevych // Zakhyst prav i svobod liudyny ta hromadianyna v umovakh formuvannia pravovoi derzhavy : zbirnyk tez IKh Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 30 travnia 2020 roku, Lviv. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — P. 196–197. — (Crimeainalno-pravovi aspekty zakhystu prav i svobod liudyny ta hromadianyna v umovakh formuvannia pravovoi derzhavy).
Є частиною видання: Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави : збірник тез ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 2020
Конференція/захід: ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція "Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави"
Журнал/збірник: Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави : збірник тез ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції
Дата публікації: 30-тра-2020
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Місце видання, проведення: Львів
Lviv
Часове охоплення: 30 травня 2020 року, Львів
Кількість сторінок: 2
Діапазон сторінок: 196-197
Початкова сторінка: 196
Кінцева сторінка: 197
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/53820
ISBN: 978-966-941-476-2
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://mego.info/матеріал/
Перелік літератури: 1. Ярмол Л. Захист свободи вираження поглядів Європейським Судом з прав людини (загальнотеоретичні аспекти). Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. 2014. № 782. С. 106–113.
2. Павликівський В. І. Принципи криміналізації порушень свободи слова та діяльності журналістів. Вісник Асоціації кримінального права України. 2015. Вип. 1 (4). С. 208–220.
3. Погребняк О. О. До питання удосконалення Розділу V Особливої Частини КК України в контексті захисту свободи слова. Від громадянського суспільства – до правової держави: ХІІІ Міжнар. наук. конф. молодих вчених та студентів (Харків, 27 квіт. 2017 р.). Харків: Харків. нац. унт імені В. Н. Каразіна, 2017. С. 217–219.
4. Юридична відповідальність за порушення законодавства про розгляд скарг. Мего-Інфо: юрид. бібліотека. URL: http://mego.info/матеріал/ 32-юридична-відповідальність-за-порушення-законодавства-про-розгляд-скарг
References: 1. Yarmol L. Zakhyst svobody vyrazhennia pohliadiv Yevropeiskym Sudom z prav liudyny (zahalnoteoretychni aspekty). Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Yurydychni nauky. 2014. No 782. P. 106–113.
2. Pavlykivskyi V. I. Pryntsypy kryminalizatsii porushen svobody slova ta diialnosti zhurnalistiv. Visnyk Asotsiatsii kryminalnoho prava Ukrainy. 2015. Iss. 1 (4). P. 208–220.
3. Pohrebniak O. O. Do pytannia udoskonalennia Rozdilu V Osoblyvoi Chastyny KK Ukrainy v konteksti zakhystu svobody slova. Vid hromadianskoho suspilstva – do pravovoi derzhavy: KhIII Mizhnar. nauk. konf. molodykh vchenykh ta studentiv (Kharkiv, 27 kvit. 2017 y.). Kharkiv: Kharkiv. nats. unt imeni V. N. Karazina, 2017. P. 217–219.
4. Yurydychna vidpovidalnist za porushennia zakonodavstva pro rozghliad skarh. Meho-Info: yuryd. biblioteka. URL: http://mego.info/material/ 32-yurydychna-vidpovidalnist-za-porushennia-zakonodavstva-pro-rozghliad-skarh
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави. – 2020 р.

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
2020_Paliukh_A_I-Crimeainalno_pravova_196-197.pdf215,42 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
2020_Paliukh_A_I-Crimeainalno_pravova_196-197__COVER.png467,06 kBimage/pngПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.