Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/537
Title: Математичне та програмне забезпечення для розподіленого розв"язування параметричних задач математичної фізики
Authors: Федасюк, Д. В.
Сердюк, П. В.
Семчишин, Ю. Б.
Bibliographic description (Ukraine): Федасюк Д. В. Математичне та програмне забезпечення для розподіленого розв"язування параметричних задач математичної фізики / Д. В. Федасюк, П. В. Сердюк, Ю. Б. Семчишин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – № 626 : Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. – С. 94–102. – Бібліографія: 8 назв.
Issue Date: 2008
Publisher: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract: Розглянуто ієрархічну архітектуру розподілення обчислювальних процесів аналізу вихідних характеристик задач, які ґрунтуються на параметричному розв’язанні лінійних диференціальних рівнянь у часткових похідних на основі методу, який дає змогу отримувати розв’язок лінійних диференціальних рівнянь у параметричному вигляді. Hierarchical architecture of distributing computation processes of initial properties analysis in tasks, which are based on the linear differential equalizations in partial derivatives parametric solving on the basis of method which allows to get the solving of linear differential equalizations in a parametric form, are considered in the work.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/537
Content type: Article
Appears in Collections:Комп'ютерні системи проектування теорія і практика. – 2008. – №626

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15.pdf435,76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.