Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/52964
Название: Особливості обліку доходів підприємств туристичної галузі
Авторы: Федина, О. О.
Нашкерська, М. М.
Принадлежность: Національний університет “Львівська політехніка”
Библиографическое описание: Федина О. О. Особливості обліку доходів підприємств туристичної галузі / О. О. Федина, М. М. Нашкерська // Облік, аналіз і контроль в управлінні суб’єктами економіки : тези доповідей V Міжнародної студентської наукової конференції, 18 жовтня 2019 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — С. 72–73. — (Актуальні проблеми бухгалтерського, управлінського та податкового обліку і шляхи їх вирішення).
Bibliographic description: Fedina O. O. Osoblyvosti obliku dokhodiv pidpryiemstv turystychnoi haluzi / O. O. Fedina, M. M. Nashkerska // Oblik, analiz i kontrol v upravlinni subiektamy ekonomiky : tezy dopovidei V Mizhnarodnoi studentskoi naukovoi konferentsii, 18 zhovtnia 2019 roku, Lviv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2019. — P. 72–73. — (Aktualni problemy bukhhalterskoho, upravlinskoho ta podatkovoho obliku i shliakhy yikh vyrishennia).
Является частью издания: Облік, аналіз і контроль в управлінні суб’єктами економіки : тези доповідей V Міжнародної студентської наукової конференції, 2019
Конференция/мероприятие: V Міжнародна студентська наукова конференція "Облік, аналіз і контроль в управлінні суб’єктами економіки"
Журнал/сборник: Облік, аналіз і контроль в управлінні суб’єктами економіки : тези доповідей V Міжнародної студентської наукової конференції
Дата публикации: 18-окт-2019
Издательство: Видавництво Львівської політехніки
Место издания, проведения: Львів
Lviv
Временной охват: 18 жовтня 2019 року, Львів
Количество страниц: 2
Диапазон страниц: 72-73
Начальная страница: 72
Последняя страница: 73
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/52964
ISBN: 978-966-941-329-1
Владелец авторского права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2019
URL-ссылки связанного материала: http://zakon4.rada.gov.ua
Список литературы: 1. Рошко Н. Бухгалтерський облік і звітність суб’єктів туристичної діяльності як база для контролю та аналізу / Н. Рошко // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. – №13. – 2011.
2. Положення(стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід»: Наказ Міністерства фінансів України від 29. 11.1999 р. № 290 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua
3. Колісник Г.М. Бухгалтерський облік в туризмі: навчальний посібник / Г.М. Колісник, Л.О. Гелей, Т.П. Данканич. — Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2016. — 140 с.
References: 1. Roshko N. Bukhhalterskyi oblik i zvitnist subiektiv turystychnoi diialnosti yak baza dlia kontroliu ta analizu, N. Roshko, Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu im. T. Shevchenka, No 13, 2011.
2. Polozhennia(standart) bukhhalterskoho obliku 15 "Dokhid": Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 29. 11.1999 y. No 290 [Electronic resource], Access mode: http://zakon4.rada.gov.ua
3. Kolisnyk H.M. Bukhhalterskyi oblik v turyzmi: navchalnyi posibnyk, H.M. Kolisnyk, L.O. Helei, T.P. Dankanych, Uzhhorod: Vyd-vo UzhNU "Hoverla", 2016, 140 p.
Тип содержания: Conference Abstract
Располагается в коллекциях:Облік, аналіз та контроль в системі управління суб'єктами економіки. – 2019 р.

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
2019_Fedina_O_O-Osoblyvosti_obliku_dokhodiv_72-73.pdf235,97 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
2019_Fedina_O_O-Osoblyvosti_obliku_dokhodiv_72-73__COVER.png325,81 kBimage/pngПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.