Облік, аналіз та контроль в системі управління суб'єктами економіки. – 2018 р. : [99] Collection home page

Матеріали конференції розкривають актуальні тематичні напрямки та проблемні аспекти і перспективи наукових досліджень, подані у форматі наступної структуризації: “Актуальні проблеми бухгалтерського, управлінського та податкового обліку і шляхи їх вирішення”, “Проблеми та перспективи розвитку аудиторської діяльності в Україні”, “Проблеми розвитку економічного аналізу та його застосування у прийнятті управлінських рішень на практиці”, “Шляхи реформування внутрішнього та зовнішнього контролю для подолання економічних проблем підприємств”, “Проблеми та перспективи використання інформаційних технологій в обліку, аналізу та аудиті”. Конференція проведена з метою залучення студентів до активних науководослідницьких дискусій щодо обліково-інформаційного забезпечення систем управління підприємствами, організації й удосконалення фінансового, управлінського та податкового обліку, подолання проблемних питань розвитку економічного аналізу, аудиту і контролю.

Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки: тези доповідей ІV Міжнародної студентської наукової конференції, Львів, 18–19 жовтня 2018 р. / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 208 c .

Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки : тези доповідей ІV Міжнародної студентської наукової конференції

Зміст


1
5
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО, УПРАВЛІНСЬКОГО ТА ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ І ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
42
44
47
49
51
53
55
57
58
60
63
65
67
69
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
111
113
115
117
119
120
121
123
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
126
128
130
132
134
136
138
140
142
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ У ПРИЙНЯТТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ПРАКТИЦІ
144
146
148
150
152
154
156
ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО ТА ЗОВНІШНЬОГО КОНТРОЛЮ У КОНТЕКСТІ ПОДОЛАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ ПІДПРИЄМСТВА
159
161
162
164
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ В ОБЛІКУ, АНАЛІЗІ ТА АУДИТІ
167
169
171
173
175
178
181
183
185
187
189
191
192
194
196
198
200
202
204
207

Content


1
5
AKTUALNI PROBLEMY BUKHHALTERSKOHO, UPRAVLINSKOHO TA PODATKOVOHO OBLIKU I SHLIAKHY YIKH VYRISHENNIA
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
42
44
47
49
51
53
55
57
58
60
63
65
67
69
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
111
113
115
117
119
120
121
123
PROBLEMY TA PERSPEKTYVY ROZVYTKU AUDYTORSKOI DIIALNOSTI V UKRAINI
126
128
130
132
134
136
138
140
142
PROBLEMY ROZVYTKU EKONOMICHNOHO ANALIZU TA YOHO ZASTOSUVANNIA U PRYINIATTI UPRAVLINSKYKH RISHEN NA PRAKTYTSI
144
146
148
150
152
154
156
SHLIAKHY REFORMUVANNIA VNUTRISHNOHO TA ZOVNISHNOHO KONTROLIU U KONTEKSTI PODOLANNIA EKONOMICHNYKH PROBLEM PIDPRYIEMSTVA
159
161
162
164
PROBLEMY TA PERSPEKTYVY VYKORYSTANNIA INFORMATSIINYKH SYSTEM I TEKHNOLOHII V OBLIKU, ANALIZI TA AUDYTI
167
169
171
173
175
178
181
183
185
187
189
191
192
194
196
198
200
202
204
207

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 99
PreviewTypeIssue DateTitleAuthor(s)
Conference Abstract18-Oct-2018Перспективи та проблеми автоматизації бухгалтерського облікуБілець, П. П.; Барановська, С. П.
Conference Abstract18-Oct-2018Професія бухгалтера: кваліфікаційні вимоги та нові викликиВасильків, М. Р.; Височан, О. О.
Conference Abstract18-Oct-2018Адміністрування податків як основний чинник легкості ведення бізнесу в УкраїніСенів, Х. А.; Скаско, О. І.
Conference Abstract18-Oct-2018Внутрішній контроль необоротних активів у суб’єктів державного секторуСалагай, М. С.; Грицай, О. І.
Conference Abstract18-Oct-2018Діяльність ДФС в контексті економічного розвитку підприємстваКушнір, І. І.; Грицай, О. І.
Conference Abstract18-Oct-2018Вдосконалення організації внутрішньогосподарського контролю основних засобів на підприємствіГаранько, Л. І.; Старко, І. Є.
Conference Abstract18-Oct-2018Sources of threats of economic safety of property in the economy of the republic of BelarusViktorovich, K. L.; Danilkova, S. A.
Conference Abstract18-Oct-2018Zastosowanie narzędzi business intelligence w przedsiębiorstwach transportowychSmygur, V.
Conference Abstract18-Oct-2018Ekonomiczne zastosowanie wiedzy jako elementu procesu analizy i zarządzania przedsiębiosrtwem – businessintelligenceAbramczyk, D.
Conference Abstract18-Oct-2018Analiza wyвrаnyсh narzędzi ортymаlizаcji pоdатkowеj dla роlskіch przedsiębiorstw rоdzіnnyсhSmуgur, V.
Conference Abstract18-Oct-2018Механізм управління капіталом підприємстваТкачишин, М. Я.; Пилипенко, С. М.
Conference Abstract18-Oct-2018Аналіз впливу оподаткування на господарську діяльність підприємств лісового господарстваВітковська, К. Р.; Кіндрацька, Г. І.
Conference Abstract18-Oct-2018Перспективи розвитку бухгалтерського аутсорсингуВасилишин, О. І.; Ясінська, А. І.
Conference Abstract18-Oct-2018Управління оборотними активами підприємстваБоршовська, Р. І.; Нашкерська, М. М.
Conference Abstract18-Oct-2018Особливості аудиту каси та касових операційХомин, Г. І.; Грицай, О. І.
Conference Abstract18-Oct-2018Новели регулювання аудиту в УкраїніСідельник, Ю. В.; Канцір, І. А.
Conference Abstract18-Oct-2018Податок на додану вартість як інструмент зовнішнього контролю діяльності підприємствПриступляк, І. П.; Грицай, О. І.
Conference Abstract18-Oct-2018Проблеми та перспективи розвитку аудиту в УкраїніМанорик, С. Т.; Тесак, О. В.
Conference Abstract18-Oct-2018Оцінювання аудиторського ризику: етапи та особливостіМихалик, М. В.; Чубай, В. М.
Conference Abstract18-Oct-2018Зарубіжний досвід аудиторської справи та можливості його адаптації в УкраїніКухарук, І. В.; Кліпкова, О. І.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 99