Облік, аналіз та контроль в системі управління суб'єктами економіки. – 2018 р. : [99] Домівка зібрання Перегляд статистики

Матеріали конференції розкривають актуальні тематичні напрямки та проблемні аспекти і перспективи наукових досліджень, подані у форматі наступної структуризації: “Актуальні проблеми бухгалтерського, управлінського та податкового обліку і шляхи їх вирішення”, “Проблеми та перспективи розвитку аудиторської діяльності в Україні”, “Проблеми розвитку економічного аналізу та його застосування у прийнятті управлінських рішень на практиці”, “Шляхи реформування внутрішнього та зовнішнього контролю для подолання економічних проблем підприємств”, “Проблеми та перспективи використання інформаційних технологій в обліку, аналізу та аудиті”. Конференція проведена з метою залучення студентів до активних науководослідницьких дискусій щодо обліково-інформаційного забезпечення систем управління підприємствами, організації й удосконалення фінансового, управлінського та податкового обліку, подолання проблемних питань розвитку економічного аналізу, аудиту і контролю.

Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки: тези доповідей ІV Міжнародної студентської наукової конференції, Львів, 18–19 жовтня 2018 р. / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 208 c .

Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки : тези доповідей ІV Міжнародної студентської наукової конференції

Зміст


1
5
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО, УПРАВЛІНСЬКОГО ТА ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ І ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
42
44
47
49
51
53
55
57
58
60
63
65
67
69
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
111
113
115
117
119
120
121
123
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
126
128
130
132
134
136
138
140
142
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ У ПРИЙНЯТТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ПРАКТИЦІ
144
146
148
150
152
154
156
ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО ТА ЗОВНІШНЬОГО КОНТРОЛЮ У КОНТЕКСТІ ПОДОЛАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ ПІДПРИЄМСТВА
159
161
162
164
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ В ОБЛІКУ, АНАЛІЗІ ТА АУДИТІ
167
169
171
173
175
178
181
183
185
187
189
191
192
194
196
198
200
202
204
207

Content


1
5
AKTUALNI PROBLEMY BUKHHALTERSKOHO, UPRAVLINSKOHO TA PODATKOVOHO OBLIKU I SHLIAKHY YIKH VYRISHENNIA
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
42
44
47
49
51
53
55
57
58
60
63
65
67
69
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
111
113
115
117
119
120
121
123
PROBLEMY TA PERSPEKTYVY ROZVYTKU AUDYTORSKOI DIIALNOSTI V UKRAINI
126
128
130
132
134
136
138
140
142
PROBLEMY ROZVYTKU EKONOMICHNOHO ANALIZU TA YOHO ZASTOSUVANNIA U PRYINIATTI UPRAVLINSKYKH RISHEN NA PRAKTYTSI
144
146
148
150
152
154
156
SHLIAKHY REFORMUVANNIA VNUTRISHNOHO TA ZOVNISHNOHO KONTROLIU U KONTEKSTI PODOLANNIA EKONOMICHNYKH PROBLEM PIDPRYIEMSTVA
159
161
162
164
PROBLEMY TA PERSPEKTYVY VYKORYSTANNIA INFORMATSIINYKH SYSTEM I TEKHNOLOHII V OBLIKU, ANALIZI TA AUDYTI
167
169
171
173
175
178
181
183
185
187
189
191
192
194
196
198
200
202
204
207

Огляд
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Матеріали зібрання (Дати збереження, сортування за спаданням): від 1 до 20 з 99
Попередній переглядТипДата випускуНазваАвтор(и)
Conference Abstract18-жов-2018Видавнича сторінка-
Conference Abstract18-жов-2018Sprawne zarządzanie informacją jako warunek sukcesu przedsiębiorstwaSmygur, R.
Conference Abstract18-жов-2018Wykorzystanie technologii informatycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach na przykładzie rynku usług księgowości onlineSocha, P.
Conference Abstract18-жов-2018Model Poznański jako narzędzie przewidywania upadlości przedsiębiorstwaSkałbania, W.
Conference Abstract18-жов-2018Szanse i zagrożenia wynikające z wykorzystania technologii informatycznych w rachunkowościMandzińska, M.
Conference Abstract18-жов-2018Protectionism as a key element in saving domestic businessesSemeniuk, M. N.; Baranovska, S. P.
Conference Abstract18-жов-2018Zagrożenia i trudności wprowadzenia SAP Business One w średnich przedsiębiorstwachKudlak, I.
Conference Abstract18-жов-2018Wykorzystanie systemów informatycznych w rachunkowości – perspektywy rozwojuKiełbasa, A.
Conference Abstract18-жов-2018Використання інтерактивних технологій навчання у сфері економічної освітиХарьковський, П. Є.; Дульцева, І. І.
Conference Abstract18-жов-2018Perspektywy i problemy wykorzystania systemów i technologii informatycznych w księgowościBrzuchala, K.
Conference Abstract18-жов-2018Сутність методу таргет-костинг для управління витратами підприємстваВента, Н. С.; Ясінська, А. І.
Conference Abstract18-жов-2018Проблеми автоматизації обліку розрахунків з дебіторамиФедина, О. О.; Воськало, В. І.
Conference Abstract18-жов-2018Процес реформування бухгалтерського обліку суб’єктів державного секторуТкачук, Ю. М.; Височан, О. О.
Conference Abstract18-жов-2018Інноваційні гаджети як альтернатива РРО: переваги та недолікиТерещенко, А. В.; Ольшанська, М. В.
Conference Abstract18-жов-2018Впровадження інформаційних систем і технологій в бухгалтерському облікуСалига, В. Р.; Барановська, С. П.
Conference Abstract18-жов-2018Порівняння програмних продуктів для автоматизації бухгалтерського облікуРедько, М. О.; Пилипенко, Л. М.
Conference Abstract18-жов-2018Документообіг – основний інструмент інформаційного забезпечення управлінської системи сучасного підприємстваПоріцький, В. В.; Яремко, І. Й.
Conference Abstract18-жов-2018Особливості розвитку криптовалюти в світовій економіціКосило, В. І.; Воськало, В. І.
Conference Abstract18-жов-2018Проблеми та переваги використання інформаційних систем і технологій в облікуКрищук, Т. М.; Тесак, О. В.
Conference Abstract18-жов-2018Автоматизація ведення контролю за собівартістю виготовленої продукції на виробничих підприємствахЖенчук, Я. Ю.; Борщук, І. В.
Матеріали зібрання (Дати збереження, сортування за спаданням): від 1 до 20 з 99