Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/52777
Title: Power of the Media as Part of the Communication Effects of Media Reception
Authors: Granat, Anna
Affiliation: Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
Bibliographic description (Ukraine): Granat A. Power of the Media as Part of the Communication Effects of Media Reception / Anna Granat // Інформація, комунікація, суспільство 2020 : матеріали 9-ї Міжнародної наукової конференції, 21–23 травня 2020 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — С. 144–145. — (Соціальні комунікації).
Bibliographic description (International): Granat A. Power of the Media as Part of the Communication Effects of Media Reception / Anna Granat // Informatsiia, komunikatsiia, suspilstvo 2020 : materialy 9-yi Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii, 21–23 travnia 2020 roku, Lviv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2020. — P. 144–145. — (Sotsialni komunikatsii).
Is part of: Інформація, комунікація, суспільство 2020 : матеріали 9-ї Міжнародної наукової конференції, 2020
Conference/Event: 9-ї Міжнародна наукова конференція "Інформація, комунікація, суспільство 2020"
Journal/Collection: Інформація, комунікація, суспільство 2020 : матеріали 9-ї Міжнародної наукової конференції
Issue Date: 21-May-2020
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
Lviv
Temporal Coverage: 21–23 травня 2020 року, Львів
Keywords: effects
communication
media
reception
power
Number of pages: 2
Page range: 144-145
Start page: 144
End page: 145
Abstract: The report will present the results of research on media reception. They will illustrate the communication effects of media reception in specific age groups and will prove that communication behaviors resulting from media reception show the power of influence of the mass media.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/52777
ISBN: 978-966-941-464-9
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2020
URL for reference material: https://sjp.pwn.pl/szukaj/si%C5%82a.html
References (Ukraine): [1] “Power”, in: Słownik języka polskiego, PWN, https://sjp.pwn.pl/szukaj/si%C5%82a.html[20.03.2020].
[2] The research was described in detail in the Recepcja Mediów series, eds. B. Bonecka and A. Granat published in Lublinie by UMCS Press in 2017–2019:1) Chapter in vol. 3 of 2017: A. Granat, Jak media wpływają na zachowania komunikacyjne? Odbiorcza samoświadomość dzieci w wieku szkolnym, s. 75–111; 2) The book by A. Granat, vol. 4 of 2018: Rola badań nad zachowaniami językowymi dzieci ss. 246;
3) Note in vol. 5 of 2018: A. Granat, Jak media wpływają na zachowania komunikacyjne? Odbiorcza samoświadomość młodzieży w wieku szkolnym – komunikat o wynikach badań, s. 71–74;
4) Note in vol. 5 of 2018: A. Granat, Jak media wpływają na zachowania komunikacyjne? Odbiorcza samoświadomość studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej – komunikat owynikach badań, s. 229–232;
5) The book by A. Granat, vol. 6 of 2019: Badania nad odbiorem przekazów masowych w praktyce edukacji medialnej, ss. 335.
[6] J.W. Creswell, Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Kraków: Wydawnictwo UJ, 2013.
[7] A. Szymańska, M. Lisowska-Magdziarz, A. Hess, Metody badań medioznawczych i ich zastosowanieKraków: IDMiKS UJ, 2018, s. 143–165.
[8] A. Granat, Badania nad odbiorem przekazów masowych w praktyce edukacji medialnej, t. 6: red. B. Boniecka, A. Granat, Recepcja mediów, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2019.
References (International): [1] "Power", in: Słownik języka polskiego, PWN, https://sjp.pwn.pl/szukaj/si%P.5%82a.html[20.03.2020].
[2] The research was described in detail in the Recepcja Mediów series, eds. B. Bonecka and A. Granat published in Lublinie by UMCS Press in 2017–2019:1) Chapter in vol. 3 of 2017: A. Granat, Jak media wpływają na zachowania komunikacyjne? Odbiorcza samoświadomość dzieci w wieku szkolnym, s. 75–111; 2) The book by A. Granat, vol. 4 of 2018: Rola badań nad zachowaniami językowymi dzieci ss. 246;
3) Note in vol. 5 of 2018: A. Granat, Jak media wpływają na zachowania komunikacyjne? Odbiorcza samoświadomość młodzieży w wieku szkolnym – komunikat o wynikach badań, s. 71–74;
4) Note in vol. 5 of 2018: A. Granat, Jak media wpływają na zachowania komunikacyjne? Odbiorcza samoświadomość studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej – komunikat owynikach badań, s. 229–232;
5) The book by A. Granat, vol. 6 of 2019: Badania nad odbiorem przekazów masowych w praktyce edukacji medialnej, ss. 335.
[6] J.W. Creswell, Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Kraków: Wydawnictwo UJ, 2013.
[7] A. Szymańska, M. Lisowska-Magdziarz, A. Hess, Metody badań medioznawczych i ich zastosowanieKraków: IDMiKS UJ, 2018, s. 143–165.
[8] A. Granat, Badania nad odbiorem przekazów masowych w praktyce edukacji medialnej, t. 6: red. B. Boniecka, A. Granat, Recepcja mediów, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2019.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Інформація,комунікація,суспільство (ICS-2020). – 2020 р.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.