Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/52768
Назва: Явище детермінологізації в романі Ліни Костенко “Записки українського самашедшого”
Автори: Куньч, Зоряна
Марчук, Ірина
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Бібліографічний опис: Куньч З. Явище детермінологізації в романі Ліни Костенко “Записки українського самашедшого” / Зоряна Куньч, Ірина Марчук // Інформація, комунікація, суспільство 2020 : матеріали 9-ї Міжнародної наукової конференції, 21–23 травня 2020 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — С. 130–131. — (Лінгвістичні технології інформаційної діяльності).
Bibliographic description: Kunch Z. Yavyshche determinolohizatsii v romani Liny Kostenko "Zapysky ukrainskoho samashedshoho" / Zoriana Kunch, Iryna Marchuk // Informatsiia, komunikatsiia, suspilstvo 2020 : materialy 9-yi Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii, 21–23 travnia 2020 roku, Lviv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2020. — P. 130–131. — (Linhvistychni tekhnolohii informatsiinoi diialnosti).
Є частиною видання: Інформація, комунікація, суспільство 2020 : матеріали 9-ї Міжнародної наукової конференції, 2020
Конференція/захід: 9-ї Міжнародна наукова конференція "Інформація, комунікація, суспільство 2020"
Журнал/збірник: Інформація, комунікація, суспільство 2020 : матеріали 9-ї Міжнародної наукової конференції
Дата публікації: 21-тра-2020
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
Lviv
Часове охоплення: 21–23 травня 2020 року, Львів
Теми: українська мова
термін
детермінологізація
семантика слова
художній стиль
Кількість сторінок: 2
Діапазон сторінок: 130-131
Початкова сторінка: 130
Кінцева сторінка: 131
Короткий огляд (реферат): The article investigates the phenomenon of determinologization on the example of a novel by Lina Kostenko “Zapysku ukrainskogo samashedshogo”. It detects the functional, lexicalsemantic and semantic-stylistic determinisms and describes the specifics of their use in the novel.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/52768
ISBN: 978-966-941-464-9
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2020
Перелік літератури: [1] Л. Костенко. Записки українського самашедшого, Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МАГА, 2016. 416 с.
[2] З. Куньч. “Образність мовлення як ознака культури мови (на прикладі метафори)”. Український смисл: науковий збірник. За ред. І. Попової. Дніпро: Ліра, 2018. С. 14–22.
[3] Теорія терміна: конкретизація лексикосемантичних парадигм: монографія. Львів: Галицька видавнича спілка, 180 с.
[4] Українська реальність крізь призму терміна: монографія. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2019. 232 с.
[5] Український науковий термін: діахронний контекст. Львів: Галицька видавнича спілка, 2019. 226 с.
[6] Універсальний словник української мови. Тернопіль: Вид-во навчальної книги “Богдан”. 2-ге вид. 2007. 847 с.
References: [1] L. Kostenko. Zapysky ukrainskoho samashedshoho, Kyiv: A-BA-BA-HA-LA-MAHA, 2016. 416 p.
[2] Z. Kunch. "Obraznist movlennia yak oznaka kultury movy (na prykladi metafory)". Ukrainskyi smysl: naukovyi zbirnyk. ed. I. Popovoi. Dnipro: Lira, 2018. P. 14–22.
[3] Teoriia termina: konkretyzatsiia leksykosemantychnykh paradyhm: monograph. Lviv: Halytska vydavnycha spilka, 180 p.
[4] Ukrainska realnist kriz pryzmu termina: monograph, Lviv: Vyd-vo Lvivskoi politekhniky, 2019. 232 p.
[5] Ukrainskyi naukovyi termin: diakhronnyi kontekst. Lviv: Halytska vydavnycha spilka, 2019. 226 p.
[6] Universalnyi slovnyk ukrainskoi movy. Ternopil: Vyd-vo navchalnoi knyhy "Bohdan". 2-he vyd. 2007. 847 p.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Інформація,комунікація,суспільство (ICS-2020). – 2020 р.Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.