Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/52721
Назва: Вікіпедія, як спосіб отримання інформації
Автори: Нечиталюк, Влада
Мина, Жанна
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Бібліографічний опис: Нечиталюк В. Вікіпедія, як спосіб отримання інформації / Влада Нечиталюк, Жанна Мина // Інформація, комунікація, суспільство 2020 : матеріали 9-ї Міжнародної наукової конференції, 21–23 травня 2020 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — С. 49–50. — (Інформаційні та комунікаційні технології в Internet та World Wide Web).
Bibliographic description: Nechitaliuk V. Vikipediia, yak sposib otrymannia informatsii / Vlada Nechitaliuk, Zhanna Mina // Informatsiia, komunikatsiia, suspilstvo 2020 : materialy 9-yi Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii, 21–23 travnia 2020 roku, Lviv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2020. — P. 49–50. — (Informatsiini ta komunikatsiini tekhnolohii v Internet ta World Wide Web).
Є частиною видання: Інформація, комунікація, суспільство 2020 : матеріали 9-ї Міжнародної наукової конференції, 2020
Конференція/захід: 9-ї Міжнародна наукова конференція "Інформація, комунікація, суспільство 2020"
Журнал/збірник: Інформація, комунікація, суспільство 2020 : матеріали 9-ї Міжнародної наукової конференції
Дата публікації: 21-тра-2020
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
Lviv
Часове охоплення: 21–23 травня 2020 року, Львів
Теми: вікіпедія
знання
інформація
пошук
отримання
дані
стаття
порівняння
недоліки
позитивні аспекти
Кількість сторінок: 2
Діапазон сторінок: 49-50
Початкова сторінка: 49
Кінцева сторінка: 50
Короткий огляд (реферат): This article describes the place of eencyclopedia in society, how people use Wikipedia to find the data they need. The main positive and negative aspects of using this publicly available resource are also given.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/52721
ISBN: 978-966-941-464-9
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2020
URL-посилання пов’язаного матеріалу: https://tns-ua.com/news/reytingpopulyarnih-saytiv-za-lipen-2019
https://blogs.opera.com/news/wpcontent/uploads/sites/2/2019/06/SMW_2019.pdf
https://mozok.net/najpopuljarnishi-sajti-ukrajini
https://imi.org.ua/articles/internet-zmi-ividpovidal-nist-za-dostovirnist-informatsii-i64
Перелік літератури: [1] Жиленко Д., Рейтинг популярних сайтів за липень 2019 року [Електронний ресурс] / Дарія Жиленко. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://tns-ua.com/news/reytingpopulyarnih-saytiv-za-lipen-2019.
[2] State of the mobile web 2019 [Електронний ресурс]. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://blogs.opera.com/news/wpcontent/uploads/sites/2/2019/06/SMW_2019.pdf
[3] Рейтинг: Найпопулярніші сайти України [Електронний ресурс]. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://mozok.net/najpopuljarnishi-sajti-ukrajini.
[4] Вікіпедія. Розміри Вікіпедії [Електронний ресурс] / [А. Галфейкер, Д. Вейлз, С. Ґарднер та ін.]. – 2020. –.
[5] Сафаров А. Інтернет-ЗМІ, відповідальність за достовірність інформації [Електронний ресурс] / Алі Сафаров. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://imi.org.ua/articles/internet-zmi-ividpovidal-nist-za-dostovirnist-informatsii-i64.
[6] Пелещишин А.М. Формування суспільного авторитету ВНЗ шляхом комплексного подання в системі Вікіпедія/ А.М. Пелещишин, Ю.Й. Пероганич, О.В. Марковець, Н.О. Думанський // Інформаційні системи та мережі: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". - 2009. - №653. - С.180-188.
References: [1] Zhylenko D., Reitynh populiarnykh saitiv za lypen 2019 roku [Electronic resource], Dariia Zhylenko, 2019, Access mode: https://tns-ua.com/news/reytingpopulyarnih-saytiv-za-lipen-2019.
[2] State of the mobile web 2019 [Electronic resource], 2019, Access mode: https://blogs.opera.com/news/wpcontent/uploads/sites/2/2019/06/SMW_2019.pdf
[3] Reitynh: Naipopuliarnishi saity Ukrainy [Electronic resource], 2019, Access mode: https://mozok.net/najpopuljarnishi-sajti-ukrajini.
[4] Vikipediia. Rozmiry Vikipedii [Electronic resource], [A. Halfeiker, D. Veilz, S. Gardner and other], 2020. –.
[5] Safarov A. Internet-ZMI, vidpovidalnist za dostovirnist informatsii [Electronic resource], Ali Safarov, 2019, Access mode: https://imi.org.ua/articles/internet-zmi-ividpovidal-nist-za-dostovirnist-informatsii-i64.
[6] Peleshchyshyn A.M. Formuvannia suspilnoho avtorytetu VNZ shliakhom kompleksnoho podannia v systemi Vikipediia/ A.M. Peleshchyshyn, Yu.Y. Perohanych, O.V. Markovets, N.O. Dumanskyi, Informatsiini systemy ta merezhi: Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", 2009, No 653, P.180-188.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Інформація,комунікація,суспільство (ICS-2020). – 2020 р.Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.