Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/51933
Tytuł: Отримання доменного коксу з модифікованої трамбованої шихти
Authors: Зеленський, Олег
Akcesoria: ДП «Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут (УХІН)»
Cytat: Зеленський О. Отримання доменного коксу з модифікованої трамбованої шихти / Олег Зеленський // Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості : матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції, 14–18 травня 2018 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — С. 273–276. — (Стендова сесія).
Bibliographic description: Zelenskii O. Otrymannia domennoho koksu z modyfikovanoi trambovanoi shykhty / Oleh Zelenskii // Advance in Petroleum and Gas Industry and Petrochemistry, 14–18 travnia 2018 roku, Lviv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — P. 273–276. — (Poster presentations).
Część publikacji: Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості : матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції, 2018
Advance in Petroleum and Gas Industry and Petrochemistry, 2018
Konferencja/wydarzenie: IX Міжнародна науково-технічна конференція "Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості"
Journal/kolekcja: Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості : матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції
Data wydania: 14-maj-2018
Wydawca: Видавництво Львівської політехніки
Place edycja: Львів
Lviv
Zakresu czasowego: 14–18 травня 2018 року, Львів
Słowa kluczowe: шихта
кокс
якість
присадки
електрокорунд
карборунд
Strony: 4
Zakres stron: 273-276
Główna strona: 273
Strona końcowa: 276
Abstract: У роботі наведено результати досліджень щодо поліпшення якісних характеристик доменного коксу, отриманого з модифікованої трамбованої шихти в промислових умовах коксохімічного виробництва ПАТ «АМК». Модифікацію шихти здійснювали шляхом введення в неї тонкоподрібнених корундових матеріалів. Введення неспікливих додатків у певній концентрації (0,25 % мас.) дозволяє впливати на процеси, що протікають на стадії пластичного стану, для покращення міцності коксу.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/51933
ISBN: 978-966-941-170-9
Właściciel praw autorskich: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
Wykaz piśmiennictwa: [1] ЗолотухинЮ., Андрейчиков Н., Куколев Я.: Кокс и химия, 2009, 3, 25.
[2] Рыщенко А., Шульга И., Мирошниченко Д., Шмалько В.: Углехимический журнал, 2009, 5–6, 17.
[3] Давидзон О.: Автореф. дис. … канд. техн. наук 05.17.07. – Харків: УХІН, 2008. – 20 с.
[4] Зеленский О.: Углехимический журнал, 2013, 3, 21.
[5] Рижонков Д., Левина В., Дзидзигури Э.: Наноматериалы: уч. пособие. БИНОМ. Лаборатория знаний, Москва, 2008.
References: [1] ZolotukhinIu., Andreichikov N., Kukolev Ia., Koks i khimiia, 2009, 3, 25.
[2] Ryshchenko A., Shulha I., Miroshnichenko D., Shmalko V., Uhlekhimicheskii zhurnal, 2009, 5–6, 17.
[3] Davydzon O., Avtoref. dys. … kand. tekhn. nauk 05.17.07, Kharkiv: UKhIN, 2008, 20 p.
[4] Zelenskii O., Uhlekhimicheskii zhurnal, 2013, 3, 21.
[5] Rizhonkov D., Levina V., Dzidzihuri E., Nanomaterialy: uch. posobie. BINOM. Laboratoriia znanii, Moskva, 2008.
Typ zawartości: Conference Abstract
Występuje w kolekcjach:IX Міжнародна науково-технічна конференція "Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості". – 2018 р.Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi