Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/51923
Title: Установка адсорбційної осушки природного газу
Authors: Пиш’єв, Сергій
Шкробтак, Василь
Вилческу, Габріель
Affiliation: Національний університет «Львівська політехніка»
ТОВ «Нафтогазмонтаж»
S.C. TOTALGAZ INDUSTRIE S.R.L.
Bibliographic description (Ukraine): Пиш’єв С. Установка адсорбційної осушки природного газу / Сергій Пиш’єв, Василь Шкробтак, Габріель Вилческу // Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості : матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції, 14–18 травня 2018 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — С. 239–241. — (Стендова сесія).
Bibliographic description (International): Pyshiev S. Ustanovka adsorbtsiinoi osushky pryrodnoho hazu / Serhii Pyshiev, Vasyl Shkrobtak, Habriel Vylchesku // Advance in Petroleum and Gas Industry and Petrochemistry, 14–18 travnia 2018 roku, Lviv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — P. 239–241. — (Poster presentations).
Is part of: Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості : матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції, 2018
Advance in Petroleum and Gas Industry and Petrochemistry, 2018
Conference/Event: IX Міжнародна науково-технічна конференція "Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості"
Journal/Collection: Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості : матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції
Issue Date: 14-May-2018
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
Lviv
Temporal Coverage: 14–18 травня 2018 року, Львів
Number of pages: 3
Page range: 239-241
Start page: 239
End page: 241
Abstract: Здійснено розрахунки і запроектовано установку адсорбційної осушки природного газу та видалення з нього вуглеводнів С7+, що буде розміщуватися на існуючій установці комплексної підготовки цього газу. У якості адсорбенту запропоновано використовувати силікагель. Після будівництва установки та введення її в експлуатацію отримано газ, точки роси якого за вологою та вуглеводнями повністю задовольняють вимоги нормативних документів.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/51923
ISBN: 978-966-941-170-9
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
References (Ukraine): [1] ТУ У 11.1-20077720-001:2010. Гази природний горючий, що подається в магістральні газопроводи. Технічні умови.
[2] Д. М. Кемпбел. Очистка и переработка природных газов: Недра. – Москва. -1977.
[3] Gas conditioning and processing. Volume 2: The Equipment Modules. – By: John M. Campbell.
[4] Aspen HYSYS software.
References (International): [1] TU U 11.1-20077720-001:2010. Hazy pryrodnyi horiuchyi, shcho podaietsia v mahistralni hazoprovody. Tekhnichni umovy.
[2] D. M. Kempbel. Ochistka i pererabotka prirodnykh hazov: Nedra, Moskva. -1977.
[3] Gas conditioning and processing. Volume 2: The Equipment Modules, By: John M. Campbell.
[4] Aspen HYSYS software.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:IX Міжнародна науково-технічна конференція "Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості". – 2018 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018_Pyshiev_S-Ustanovka_adsorbtsiinoi_239-241.pdf350,36 kBAdobe PDFView/Open
2018_Pyshiev_S-Ustanovka_adsorbtsiinoi_239-241__COVER.png502,64 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.