Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/51915
Title: Сумісне одержання акрилової кислоти та метилакрилату окиснювальною конденсацією метанолу з оцтовою кислотою
Authors: Шпирка, Ірина
Небесний, Роман
Івасів, Володимир
Завалій, Катерина
Affiliation: Національний університет "Львівська політехніка"
Bibliographic description (Ukraine): Сумісне одержання акрилової кислоти та метилакрилату окиснювальною конденсацією метанолу з оцтовою кислотою / Ірина Шпирка, Роман Небесний, Володимир Івасів, Катерина Завалій // Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості : матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції, 14–18 травня 2018 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — С. 219–222. — (Усні доповіді).
Bibliographic description (International): Sumisne oderzhannia akrylovoi kysloty ta metylakrylatu okysniuvalnoiu kondensatsiieiu metanolu z otstovoiu kyslotoiu / Iryna Shpyrka, Roman Nebesnyi, Volodymyr Ivasiv, Kateryna Zavalii // Advance in Petroleum and Gas Industry and Petrochemistry, 14–18 travnia 2018 roku, Lviv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — P. 219–222. — (Oral presentations).
Is part of: Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості : матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції, 2018
Advance in Petroleum and Gas Industry and Petrochemistry, 2018
Conference/Event: IX Міжнародна науково-технічна конференція "Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості"
Journal/Collection: Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості : матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції
Issue Date: 14-May-2018
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
Lviv
Temporal Coverage: 14–18 травня 2018 року, Львів
Keywords: акрилова кислота
гетерогенний каталіз
окиснювальна конденсація
гідротермальна обробка
Number of pages: 4
Page range: 219-222
Start page: 219
End page: 222
Abstract: Досліджено процес окиснювальної конденсації метанолу з оцтовою кислотою в газовій фазі на каталізаторі В2О3–Р2О5–WO3–V2O5/SiO2, модифікованому гідротермальним методом. Встановлено головні відмінності, між модифікованим та немодифікованим каталізаторами (з аналогічним кількісним та якісним складом), які базуються на основних технологічних параметрах – селективності та виходу за акрилатами, а також конверсії вихідних речовин. Встановлено оптимальні умови синтезу акрилової кислоти: температура 400 оС, співвідношення реагентів СН3ОН : СН3СООН = 1,2 : 1, концентрація кисню в потоці окисника с(О2) = 100 %, час контакту – 8 секунд.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/51915
ISBN: 978-966-941-170-9
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
References (Ukraine): [1]. Global H,: Market Research Store, 2016.
[2]. Sarah Clark,: Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2014,
[3]. Zhyznevs'kyy V., Nebesnyy R., Ivasiv V., Shybanov S.,: Reports of NAS Ukraine, 2010, 10, 114–118.
References (International): [1]. Global H,: Market Research Store, 2016.
[2]. Sarah Clark,: Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2014,
[3]. Zhyznevs'kyy V., Nebesnyy R., Ivasiv V., Shybanov S.,: Reports of NAS Ukraine, 2010, 10, 114–118.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:IX Міжнародна науково-технічна конференція "Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості". – 2018 р.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.