Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/51884
Назва: Використання гумової крихти для модифікування бітумів, одержаних з залишків переробки парафінистих нафт
Автори: Нагурський, Андрій
Хлібишин, Юрій
Гринишин, Олег
Приналежність: Національний університет «Львівська політехніка»
Бібліографічний опис: Нагурський А. Використання гумової крихти для модифікування бітумів, одержаних з залишків переробки парафінистих нафт / Андрій Нагурський, Юрій Хлібишин, Олег Гринишин // Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості : матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції, 14–18 травня 2018 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — С. 141–144. — (Усні доповіді).
Bibliographic description: Nahurskii A. Vykorystannia humovoi krykhty dlia modyfikuvannia bitumiv, oderzhanykh z zalyshkiv pererobky parafinystykh naft / Andrii Nahurskyi, Yurii Khlibyshyn, Oleh Hrynyshyn // Advance in Petroleum and Gas Industry and Petrochemistry, 14–18 travnia 2018 roku, Lviv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — P. 141–144. — (Oral presentations).
Є частиною видання: Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості : матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції, 2018
Advance in Petroleum and Gas Industry and Petrochemistry, 2018
Конференція/захід: IX Міжнародна науково-технічна конференція "Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості"
Журнал/збірник: Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості : матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції
Дата публікації: 14-тра-2018
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
Lviv
Часове охоплення: 14–18 травня 2018 року, Львів
Кількість сторінок: 4
Діапазон сторінок: 141-144
Початкова сторінка: 141
Кінцева сторінка: 144
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/51884
ISBN: 978-966-941-170-9
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
Перелік літератури: [1] Нагурський А.О. Основні закономірності процесу модифікування бітумів гумовою крихтою / Нагурський А.О., Гринишин О.Б., Хлібишин Ю.Я. Кочубей В.В. // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету.– № 4, Том 27.– 2017.– С.128-132.
[2] Хлібишин Ю.Я. Дослідження модифікації дорожніх бітумів гумовою крихтою / Хлібишин Ю.Я., Почапська І.Я., Гринишин О.Б., Нагурський А.О. // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» № 787. Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2014. – С.144-148.
References: [1] Nahurskyi A.O. Osnovni zakonomirnosti protsesu modyfikuvannia bitumiv humovoiu krykhtoiu, Nahurskyi A.O., Hrynyshyn O.B., Khlibyshyn Yu.Ya. Kochubei V.V., Naukovyi visnyk Natsionalnoho lisotekhnichnoho universytetu, No 4, V. 27, 2017, P.128-132.
[2] Khlibyshyn Yu.Ya. Doslidzhennia modyfikatsii dorozhnikh bitumiv humovoiu krykhtoiu, Khlibyshyn Yu.Ya., Pochapska I.Ya., Hrynyshyn O.B., Nahurskyi A.O., Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika" No 787. Khimiia, tekhnolohiia rechovyn ta yikh zastosuvannia, 2014, P.144-148.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:IX Міжнародна науково-технічна конференція "Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості". – 2018 р.Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.