Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/51870
Title: Innovative corrosion inhibitor for hydrocarbon streams in refinery industry and oil-field applications
Authors: Kempiński, Roman
Gaździk, Barbara
Ptak, Stefan
Pomykała, Kamil
Michał, Pajda.
Affiliation: PACHEMTECH
Oil and Gas Institute-National Research Institute
Bibliographic description (Ukraine): Innovative corrosion inhibitor for hydrocarbon streams in refinery industry and oil-field applications / Roman Kempiński, Barbara Gaździk, Stefan Ptak, Kamil Pomykała, Michał Pajda. // Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості : матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції, 14–18 травня 2018 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — С. 95–98. — (Усні доповіді).
Bibliographic description (International): Innovative corrosion inhibitor for hydrocarbon streams in refinery industry and oil-field applications / Roman Kempiński, Barbara Gaździk, Stefan Ptak, Kamil Pomykała, Michał Pajda. // Advance in Petroleum and Gas Industry and Petrochemistry, 14–18 travnia 2018 roku, Lviv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — P. 95–98. — (Oral presentations).
Is part of: Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості : матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції, 2018
Advance in Petroleum and Gas Industry and Petrochemistry, 2018
Conference/Event: IX Міжнародна науково-технічна конференція "Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості"
Journal/Collection: Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості : матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції
Issue Date: 14-May-2018
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
Lviv
Temporal Coverage: 14–18 травня 2018 року, Львів
Number of pages: 4
Page range: 95-98
Start page: 95
End page: 98
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/51870
ISBN: 978-966-941-170-9
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
References (Ukraine): [1] Baszkiewicz J., Kamiński M.: Korozja materiałów, OWPW, Warszawa, 2006.
[2] Stachowicz A.: Korozja rur wydobywczych odwiertów gazowych z zawartościa CO2. Nafta-Gaz, 06, 2011, str.395-400.
[3] Reiss Ł., Toporowski R.: Korozyjne niszczenie metali w górnictwie naftowym wywołane siarkowodorem. Konferencja Naukowo-Techniczna, AGH, Kraków, 2-3 VII,1998 r.
[4] Arora Anshul, Pandey Siddharth Kumar: Przeglad materiałow zabezpieczajacych przed wystepowaniem korozji w przemysle naftowym. Rajiv Gandhi Institute of Petroleum Technology, Rae Bareli, Indie, 2012; na potrzeby prezentacji podczas Międzynarodowej Konferencji nt Korozji w Przemyśle Naftowym w Aberdeen, Wielka Brytania, 28-29 maj 2012.
[5] Chen Huey J., Hong T., Jepson W. P.: High temperature corrosion inhibition performance of imidazoline and amide, International Conferences CORROSION 2000, Houston, USA, 2000.
[6] Groysman A.: Zabezpieczenia antykorozyjne, zarzadzanie jakością i środowiskiem. Oil Refineries Ltd., P.O.Box 4, 31000 Hajfa, Izrael.
[7] Kuznetsov Yu. I., Vagapov R.K.: On Steel Protection with Volatile Corrosion Inhibitors in H2S-Containing Media. Protection of Metals, 2000, vol.36, no.5, , pp 474-478.
[8] Papavinasam S.: Ocena i dobór inhibitorów korozji. CANMET Materials Technology Laboratory, Uhlig's Corrosion Handbook, Second Edition, Edited by R. Winston Revie, John Wiley & Sons, Inc., 2000, (67), pp. 1169-1178.
[9] Pawłowska B, Olszewska J.: Problemy korozji w rafinerii. [W:] Surygała J.: Ropa naftowa: właściwości, przetwarzanie, produkty”, Vademecum rafinera. WNT, 2006; s. 540-560.
[10] Tishkevich L.F., Vartapetov A.S., Kamlyk A.S., Filippov N.G., Frolov K.I., Miklyasheva I.V.: Tests od Dodigen 481 Inhibitor in Corrosive Media at the Perm’ Petroleum Refinery. Chemistry and Technology od Fuels and Oils, 1996, vol.32, no.1, pp 27-28.
References (International): [1] Baszkiewicz J., Kamiński M., Korozja materiałów, OWPW, Warszawa, 2006.
[2] Stachowicz A., Korozja rur wydobywczych odwiertów gazowych z zawartościa CO2. Nafta-Gaz, 06, 2011, str.395-400.
[3] Reiss Ł., Toporowski R., Korozyjne niszczenie metali w górnictwie naftowym wywołane siarkowodorem. Konferencja Naukowo-Techniczna, AGH, Kraków, 2-3 VII,1998 r.
[4] Arora Anshul, Pandey Siddharth Kumar: Przeglad materiałow zabezpieczajacych przed wystepowaniem korozji w przemysle naftowym. Rajiv Gandhi Institute of Petroleum Technology, Rae Bareli, Indie, 2012; na potrzeby prezentacji podczas Międzynarodowej Konferencji nt Korozji w Przemyśle Naftowym w Aberdeen, Wielka Brytania, 28-29 maj 2012.
[5] Chen Huey J., Hong T., Jepson W. P., High temperature corrosion inhibition performance of imidazoline and amide, International Conferences CORROSION 2000, Houston, USA, 2000.
[6] Groysman A., Zabezpieczenia antykorozyjne, zarzadzanie jakością i środowiskiem. Oil Refineries Ltd., P.O.Box 4, 31000 Hajfa, Izrael.
[7] Kuznetsov Yu. I., Vagapov R.K., On Steel Protection with Volatile Corrosion Inhibitors in H2S-Containing Media. Protection of Metals, 2000, vol.36, no.5, , pp 474-478.
[8] Papavinasam S., Ocena i dobór inhibitorów korozji. CANMET Materials Technology Laboratory, Uhlig's Corrosion Handbook, Second Edition, Edited by R. Winston Revie, John Wiley & Sons, Inc., 2000, (67), pp. 1169-1178.
[9] Pawłowska B, Olszewska J., Problemy korozji w rafinerii. [W:] Surygała J., Ropa naftowa: właściwości, przetwarzanie, produkty", Vademecum rafinera. WNT, 2006; s. 540-560.
[10] Tishkevich L.F., Vartapetov A.S., Kamlyk A.S., Filippov N.G., Frolov K.I., Miklyasheva I.V., Tests od Dodigen 481 Inhibitor in Corrosive Media at the Perm’ Petroleum Refinery. Chemistry and Technology od Fuels and Oils, 1996, vol.32, no.1, pp 27-28.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:IX Міжнародна науково-технічна конференція "Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості". – 2018 р.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.