Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/51831
Tytuł: Модифікація дизельних палив органічними компонентами з нехарчової сировини
Authors: Шевченко, Олена
Каменєва, Валерія
Akcesoria: ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет"
Cytat: Шевченко О. Модифікація дизельних палив органічними компонентами з нехарчової сировини / Олена Шевченко, Валерія Каменєва // Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості : матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції, 14–18 травня 2018 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — С. 39–42. — (Усні доповіді).
Bibliographic description: Shevchenko O. Modyfikatsiia dyzelnykh palyv orhanichnymy komponentamy z nekharchovoi syrovyny / Olena Shevchenko, Valeriia Kamenieva // Advance in Petroleum and Gas Industry and Petrochemistry, 14–18 travnia 2018 roku, Lviv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — P. 39–42. — (Oral presentations).
Część publikacji: Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості : матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції, 2018
Advance in Petroleum and Gas Industry and Petrochemistry, 2018
Konferencja/wydarzenie: IX Міжнародна науково-технічна конференція "Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості"
Journal/kolekcja: Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості : матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції
Data wydania: 14-maj-2018
Wydawca: Видавництво Львівської політехніки
Place edycja: Львів
Lviv
Zakresu czasowego: 14–18 травня 2018 року, Львів
Słowa kluczowe: біодизельне паливо
сумішеве дизельне паливо
нехарчові олії і жири
Strony: 4
Zakres stron: 39-42
Główna strona: 39
Strona końcowa: 42
Abstract: Розглянуті питання застосування метилових естерів жирних кислот, отриманих з відходів харчової промисловості, а також технічних рослинних олій та тваринних жирів. Досліджено фізико- хімічні та експлуатаційні властивості сумішевих дизельних палив. Підібрані присадки, що покращують низькотемпературні та антиокислювальні властивості сумішей біодизеля з нафтовим паливом. Виказані припущення про можливе збільшення концентрації біодизеля в сумішевих паливах до 30%.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/51831
ISBN: 978-966-941-170-9
Właściciel praw autorskich: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
Związane URL literatura: http://www.beintrend.ru/2012-10-03-15-15-51
Wykaz piśmiennictwa: [1] Мельников K.A. Масложировая промышленность, 2000, № 2, с.28-29.
[2] Мировая индустрия биотоплива: общая характеристика, история и факторы развития отрасли, 2012, Режим доступу: http://www.beintrend.ru/2012-10-03-15-15-51
[3] Knothe, G. Energy & Fuels, 2008, № 22, c.1358–1364.
[4] Ранд, С. Дж. Анализ нефтепродуктов. Методы, их назначение и применение. ЦОП «Профессия», СПб,2014.
References: [1] Melnikov K.A. Maslozhirovaia promyshlennost, 2000, No 2, P.28-29.
[2] Mirovaia industriia biotopliva: obshchaia kharakteristika, istoriia i faktory razvitiia otrasli, 2012, Access mode: http://www.beintrend.ru/2012-10-03-15-15-51
[3] Knothe, G. Energy & Fuels, 2008, No 22, P.1358–1364.
[4] Rand, S. Dzh. Analiz nefteproduktov. Metody, ikh naznachenie i primenenie. TsOP "Professiia", SPb,2014.
Typ zawartości: Conference Abstract
Występuje w kolekcjach:IX Міжнародна науково-технічна конференція "Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості". – 2018 р.Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi