Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/5182
Title: Моніторинг робочого стану термоелектричного матеріалу
Authors: Прохоренко, Сергій
Домінюк, Тарас
Bibliographic description (Ukraine): Прохоренко С. Моніторинг робочого стану термоелектричного матеріалу / Сергій Прохоренко, Тарас Домінюк // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009. – Випуск 70. – С. 117–123. – Бібліографія: 12 назв.
Issue Date: 2009
Publisher: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”
Abstract: Виконано теоретичний аналіз впливу неоднорідностей структури матеріалу на його термоелектричні властивості. Наведено результати експериментальних досліджень релаксації пластично напруженого хромелю. Сформульовано рекомендації щодо контролю граничного ступеня деформації у межах технології виготовлення хромелевих термоелектронів. Произведено теоритический анализ влияния структурной неоднородности материала на его термоэлектрические свойства. Представлены результаты экспериментальных исследований релаксации пластически деформированного хромеля. Сформулированы рекомендации касательно контроля граничной степени деформирования в пределах существующей технология хромелевых термоэлектродов. The theoretical analysis of influence of structural of material on its thermo-electronic properties is produced. The results of experimental researches of the plastic deformed chromel are presented. Consideration about control of deformation degree at the existent technology of chromel thrmocoupless manufacturing are formulated.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/5182
Content type: Article
Appears in Collections:Вимірювальна техніка та метрологія. – 2009. – Випуск 70

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22.pdf470,09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.