Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/51804
Tytuł: Properties of ceramizable styrene-butadiene rubber composites containing graphite
Authors: Imiela, Mateusz
Anyszka, Rafał
Bieliński, Dariusz M.
Akcesoria: Lodz University of Technology
Cytat: Imiela M. Properties of ceramizable styrene-butadiene rubber composites containing graphite / Mateusz Imiela, Rafał Anyszka, Dariusz M. Bieliński // Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості : матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції, 14–18 травня 2018 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — С. 347–349. — (Стендова сесія).
Bibliographic description: Imiela M. Properties of ceramizable styrene-butadiene rubber composites containing graphite / Mateusz Imiela, Rafał Anyszka, Dariusz M. Bieliński // Advance in Petroleum and Gas Industry and Petrochemistry, 14–18 travnia 2018 roku, Lviv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — P. 347–349. — (Poster presentations).
Część publikacji: Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості : матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції, 2018
Advance in Petroleum and Gas Industry and Petrochemistry, 2018
Konferencja/wydarzenie: IX Міжнародна науково-технічна конференція "Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості"
Journal/kolekcja: Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості : матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції
Data wydania: 14-maj-2018
Wydawca: Видавництво Львівської політехніки
Place edycja: Львів
Lviv
Zakresu czasowego: 14–18 травня 2018 року, Львів
Strony: 3
Zakres stron: 347-349
Główna strona: 347
Strona końcowa: 349
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/51804
ISBN: 978-966-941-170-9
Właściciel praw autorskich: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
Wykaz piśmiennictwa: [1] Mansouri, J.; Wood, C.A.; Roberts, K.; Cheng, Y.B.; Burford, R.P., J. Mater. Sci. 2007, 42, 6046–6055.
[2] Wang, J.; Ji, C.; Yan, Y.; Zhao, D.; Shi, L., Polym. Degrad. Stabil. 2015, 121, 149–156.
[3] Hu, S.; Chen, F.; Li, J.-G.; Shen, Q.; Huang, Z.-X.; Zhang, L.-M., Polym. Degrad. Stabil. 2016, 126, 196–203.
[4] Guzewski P., Wróblewski D, Małozięć D., „Czerwona księga pożarów”, Wydawnictwo CNBOP-PIB, Józefów 2016.
References: [1] Mansouri, J.; Wood, C.A.; Roberts, K.; Cheng, Y.B.; Burford, R.P., J. Mater. Sci. 2007, 42, 6046–6055.
[2] Wang, J.; Ji, C.; Yan, Y.; Zhao, D.; Shi, L., Polym. Degrad. Stabil. 2015, 121, 149–156.
[3] Hu, S.; Chen, F.; Li, J.-G.; Shen, Q.; Huang, Z.-X.; Zhang, L.-M., Polym. Degrad. Stabil. 2016, 126, 196–203.
[4] Guzewski P., Wróblewski D, Małozięć D., "Czerwona księga pożarów", Wydawnictwo CNBOP-PIB, Józefów 2016.
Typ zawartości: Conference Abstract
Występuje w kolekcjach:IX Міжнародна науково-технічна конференція "Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості". – 2018 р.Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi