Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/51799
Title: Розробка фотополімерних нанокомпозитів з використанням кремнійорганічних модифікаторів для технологічних процесів запису інформації
Authors: Сисюк, Валентина
Гранчак, Василь
Давискиба, Петро
Грищенко, Володимир
Affiliation: Інститут хімії високомолекулярних сполук НАНУ
Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАНУ
Bibliographic description (Ukraine): Розробка фотополімерних нанокомпозитів з використанням кремнійорганічних модифікаторів для технологічних процесів запису інформації / Валентина Сисюк, Василь Гранчак, Петро Давискиба, Володимир Грищенко // Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості : матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції, 14–18 травня 2018 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — С. 330–333. — (Стендова сесія).
Bibliographic description (International): Rozrobka fotopolimernykh nanokompozytiv z vykorystanniam kremniiorhanichnykh modyfikatoriv dlia tekhnolohichnykh protsesiv zapysu informatsii / Valentina Sisiuk, Vasil Hranchak, Petro Daviskiba, Volodimir Hrishchenko // Advance in Petroleum and Gas Industry and Petrochemistry, 14–18 travnia 2018 roku, Lviv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — P. 330–333. — (Poster presentations).
Is part of: Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості : матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції, 2018
Advance in Petroleum and Gas Industry and Petrochemistry, 2018
Conference/Event: IX Міжнародна науково-технічна конференція "Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості"
Journal/Collection: Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості : матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції
Issue Date: 14-May-2018
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
Lviv
Temporal Coverage: 14–18 травня 2018 року, Львів
Number of pages: 4
Page range: 330-333
Start page: 330
End page: 333
Abstract: Проведена розробка фотополімеризаційних нанокомпозитів з включенням до складу кремнійорганічних модифікаторів, які забезпечують необхідний комплекс властивостей для використання в поліграфічній галузі в різних технологічних процесах. Були проведені дослідження по включенню до складу композицій дрібнодисперсного наповнювача – аеросилу (колоїдний двооксид кремнію) та метакрил-функціонального силану 3- метакрилоксіпропілтриметоксісилан (МЕМО). Встановлено зростання ступеня фотохімічних перетворень, зменшення часу експонування, зростання фізико-механічних та експлуатаційних властивостей матеріалів. Визначено оптимальні концентрації модифікаторів для використання їх в технологічних процесах поліграфії, проведені виробничі випробовування з подальшим впровадженням розроблених матеріалів у виробництво.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/51799
ISBN: 978-966-941-170-9
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
References (Ukraine): [1] Грищенко В.К., Маслюк А.Ф., Гудзера С.С.: Жидкие фотополимеризующиеся композиции. Наукова думка, Киев, 1985.- 206 с.
[2] Маслюк А.Ф., Храновский В.А. Фотохимия полимеризационноспособных олигомеров. Наукова думка, Київ,1989.- 192 с.
[3] Маслюк А.Ф., Шибанов В.В., Колендо О.Ю., Шахнін Д.Б.:Фотосенсибілізована полімеризація. УАД, Львів, 2009. – 396 с.
References (International): [1] Hrishchenko V.K., Masliuk A.F., Hudzera S.S., Zhidkie fotopolimerizuiushchiesia kompozitsii. Naukova dumka, Kiev, 1985, 206 p.
[2] Masliuk A.F., Khranovskii V.A. Fotokhimiia polimerizatsionnosposobnykh olihomerov. Naukova dumka, Kiiv,1989, 192 p.
[3] Masliuk A.F., Shybanov V.V., Kolendo O.Yu., Shakhnin D.B.:Fotosensybilizovana polimeryzatsiia. UAD, Lviv, 2009, 396 p.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:IX Міжнародна науково-технічна конференція "Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості". – 2018 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018_Sisiuk_V-Rozrobka_fotopolimernykh_330-333.pdf493,44 kBAdobe PDFView/Open
2018_Sisiuk_V-Rozrobka_fotopolimernykh_330-333__COVER.png475,24 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.