Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/51640
Tytuł: Стратегії маркетингових комунікацій, логістичного менеджменту і поведінка споживачів на прикладі підприємств у Польщі і в Україні
Authors: Касян, С.
Шостек, Д.
Akcesoria: Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Cytat: Касян С. Стратегії маркетингових комунікацій, логістичного менеджменту і поведінка споживачів на прикладі підприємств у Польщі і в Україні / С. Касян, Д. Шостек // Маркетинг та логістика в системі менеджменту : тези доповідей XІI Міжнародної науково-практичної конференції, 25–27 жовтня 2018 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — С. 122–123.
Bibliographic description: Kasian S. Stratehii marketynhovykh komunikatsii, lohistychnoho menedzhmentu i povedinka spozhyvachiv na prykladi pidpryiemstv u Polshchi i v Ukraini / S. Kasian, D. Shostek // Marketing and logistics in the system of management, 25–27 zhovtnia 2018 roku, Lviv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — P. 122–123.
Część publikacji: Маркетинг та логістика в системі менеджменту : тези доповідей XІI Міжнародної науково-практичної конференції, 2018
Marketing and logistics in the system of management, 2018
Konferencja/wydarzenie: XІI Міжнародна науково-практична конференція "Маркетинг та логістика в системі менеджменту"
Journal/kolekcja: Маркетинг та логістика в системі менеджменту : тези доповідей XІI Міжнародної науково-практичної конференції
Data wydania: 25-lis-2018
Wydawca: Видавництво Львівської політехніки
Place edycja: Львів
Lviv
Zakresu czasowego: 25–27 жовтня 2018 року, Львів
Strony: 2
Zakres stron: 122-123
Główna strona: 122
Strona końcowa: 123
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/51640
ISBN: 978-966-941-235-5
Właściciel praw autorskich: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
© Касян С., Шостек Д., 2018
Wykaz piśmiennictwa: 1. Wiktor J. W. Polscy eksporterzy na rynkach międzynarodowych koncepcja i rezultaty projektu badawczego / J. W. Wiktor // Тези доповіді IX Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг та логістика в системі менеджменту». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 51–52 (478 с.).
2. Cendrowska Barbara E-marketing dla małych i średnich przedsiębiorstw / Barbara Cendrowska, Aneta Sokół, Pola Żylińska. – Warszawa : CeDeWu, 2014. – 170 s.
3. Крикавський Євген Логістичне управління / Євген Крикавський. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. – 684 с.
4. Kundera Jarosław Jednolity rynek europejski / Jarosław Kundera. – Kraków : Oficyna ekonomiczna, 2003. – 276 s.
References: 1. Wiktor J. W. Polscy eksporterzy na rynkach międzynarodowych koncepcja i rezultaty projektu badawczego, J. W. Wiktor, Tezy dopovidi IX Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii "Marketynh ta lohistyka v systemi menedzhmentu", Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2012, P. 51–52 (478 p.).
2. Cendrowska Barbara E-marketing dla małych i średnich przedsiębiorstw, Barbara Cendrowska, Aneta Sokół, Pola Żylińska, Warszawa : CeDeWu, 2014, 170 s.
3. Krykavskyi Yevhen Lohistychne upravlinnia, Yevhen Krykavskyi, Lviv : Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", 2005, 684 p.
4. Kundera Jarosław Jednolity rynek europejski, Jarosław Kundera, Kraków : Oficyna ekonomiczna, 2003, 276 s.
Typ zawartości: Conference Abstract
Występuje w kolekcjach:Маркетинг та логістика в системі менеджменту. – 2018 р.Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi