Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/51625
Назва: Проблеми та перспективи формування системи взаємодії енергетичної інфраструктури з іншими елементами критичної інфраструктури України
Автори: Завербний, А. С.
Крикавський, Є. В.
Приналежність: Національний університет "Львівська політехніка"
Бібліографічний опис: Завербний А. С. Проблеми та перспективи формування системи взаємодії енергетичної інфраструктури з іншими елементами критичної інфраструктури України / А. С. Завербний, Є. В. Крикавський // Маркетинг та логістика в системі менеджменту : тези доповідей XІI Міжнародної науково-практичної конференції, 25–27 жовтня 2018 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — С. 95–97.
Bibliographic description: Zaverbnii A. S. Problemy ta perspektyvy formuvannia systemy vzaiemodii enerhetychnoi infrastruktury z inshymy elementamy krytychnoi infrastruktury Ukrainy / A. S. Zaverbnyi, Ye. V. Krykavskyi // Marketing and logistics in the system of management, 25–27 zhovtnia 2018 roku, Lviv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — P. 95–97.
Є частиною видання: Маркетинг та логістика в системі менеджменту : тези доповідей XІI Міжнародної науково-практичної конференції, 2018
Marketing and logistics in the system of management, 2018
Конференція/захід: XІI Міжнародна науково-практична конференція "Маркетинг та логістика в системі менеджменту"
Журнал/збірник: Маркетинг та логістика в системі менеджменту : тези доповідей XІI Міжнародної науково-практичної конференції
Дата публікації: 25-лис-2018
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
Lviv
Часове охоплення: 25–27 жовтня 2018 року, Львів
Кількість сторінок: 3
Діапазон сторінок: 95-97
Початкова сторінка: 95
Кінцева сторінка: 97
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/51625
ISBN: 978-966-941-235-5
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
© Завербний А. С., Крикавський Є. В., 2018
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/563-2016-п
http://frwebgate.access.gpo.gov
Перелік літератури: 1. Брожко О.О. Економічна безпека критичних інфраструктур України: сучасний стан та напрямки покращення / О.О. Брожко // Інвестиції: практика та досвід № 4/2017. – С. 71-75.
2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку формування переліку інформаційно-телекомунікаційних систем об'єктів критичної інфраструктури держави» [Електронний ресурс]. — 2016. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/563-2016-п
3. Бірюков Д.С. Кондратов С.І. Захист критичної інфраструктури: проблеми та перспективи впровадження в Україні. – К.: НІСД, 2012. – 57 с.
4. Uniting and strengthening America by providing appropriate tools required to intercept and obstruct terrorism (USA PATRIOT ACT, 2001) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://frwebgate.access.gpo.gov.
References: 1. Brozhko O.O. Ekonomichna bezpeka krytychnykh infrastruktur Ukrainy: suchasnyi stan ta napriamky pokrashchennia, O.O. Brozhko, Investytsii: praktyka ta dosvid No 4/2017, P. 71-75.
2. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy "Pro zatverdzhennia Poriadku formuvannia pereliku informatsiino-telekomunikatsiinykh system obiektiv krytychnoi infrastruktury derzhavy" [Electronic resource], 2016, Access mode: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/563-2016-p
3. Biriukov D.S. Kondratov S.I. Zakhyst krytychnoi infrastruktury: problemy ta perspektyvy vprovadzhennia v Ukraini, K., NISD, 2012, 57 p.
4. Uniting and strengthening America by providing appropriate tools required to intercept and obstruct terrorism (USA PATRIOT ACT, 2001) [Electronic resource], Access mode: http://frwebgate.access.gpo.gov.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Маркетинг та логістика в системі менеджменту. – 2018 р.Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.