Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/51622
Tytuł: Problemy badania standaryzacji I adaptacji cen w marketingu międzynarodowym
Authors: Żbikowska, A.
Akcesoria: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Cytat: Żbikowska A. Problemy badania standaryzacji I adaptacji cen w marketingu międzynarodowym / A. Żbikowska // Маркетинг та логістика в системі менеджменту : тези доповідей XІI Міжнародної науково-практичної конференції, 25–27 жовтня 2018 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — С. 90–91.
Bibliographic description: Żbikowska A. Problemy badania standaryzacji I adaptacji cen w marketingu międzynarodowym / A. Żbikowska // Marketing and logistics in the system of management, 25–27 zhovtnia 2018 roku, Lviv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — P. 90–91.
Część publikacji: Маркетинг та логістика в системі менеджменту : тези доповідей XІI Міжнародної науково-практичної конференції, 2018
Marketing and logistics in the system of management, 2018
Konferencja/wydarzenie: XІI Міжнародна науково-практична конференція "Маркетинг та логістика в системі менеджменту"
Journal/kolekcja: Маркетинг та логістика в системі менеджменту : тези доповідей XІI Міжнародної науково-практичної конференції
Data wydania: 25-lis-2018
Wydawca: Видавництво Львівської політехніки
Place edycja: Львів
Lviv
Zakresu czasowego: 25–27 жовтня 2018 року, Львів
Strony: 2
Zakres stron: 90-91
Główna strona: 90
Strona końcowa: 91
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/51622
ISBN: 978-966-941-235-5
Właściciel praw autorskich: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
© Żbikowska A., 2018
Wykaz piśmiennictwa: 1. Coskun Samli A., Jacobs L. (1994), Pricing Practices of American Multinational Firms, “Journal of Global Marketing”, nr 8 (2).
2. Kustin R. (2010), The Earth Is Flat, Almost: Measuring Marketing Standardization and Profit Performance of Japanese and U.S Firms, “Journal of Global Marketing”, nr 23.
3. Lages L.P., Abrantes J.L., Lages C.R. (2008), The STRATADAPT scale: A measure of marketing strategy adaptation to international business markets, “International Marketing Review”, nr 25 (5).
4. Powers T.L., Loyka J.J. (2010), Adaptation of Marketing Mix Elements in International Markets, “Journal of Global Marketing”, nr 23, 65–79.
5. Rondán Cataluña F.J., García Cruz R. (2005), Reformulating international pricing: standardization vs. adaptation, (w:) Developing regions through family businesses and tourism. III Academic Workshop between Spanish and Czech Researchers on Management, Universidad de Sevilla, Sevilla.
6. Sousa C., Bradley F. (2009), Price adaptation in export markets, “European Journal of Marketing”, nr 43 (3/4).
7. Sagan M. (2010), Standaryzacja instrumentów marketingu-mix na przykładzie korporacji międzynarodowych w Polsce, Difin, Warszawa.
8. Theodosiou M., Katsikeas C.S. (2001), Factors Influencing the Degree of International Pricing Strategy Standardization of Multinational Corporations, “Journal of Intonational Marketing”, nr 9 (3).
References: 1. Coskun Samli A., Jacobs L. (1994), Pricing Practices of American Multinational Firms, "Journal of Global Marketing", nr 8 (2).
2. Kustin R. (2010), The Earth Is Flat, Almost: Measuring Marketing Standardization and Profit Performance of Japanese and U.S Firms, "Journal of Global Marketing", nr 23.
3. Lages L.P., Abrantes J.L., Lages C.R. (2008), The STRATADAPT scale: A measure of marketing strategy adaptation to international business markets, "International Marketing Review", nr 25 (5).
4. Powers T.L., Loyka J.J. (2010), Adaptation of Marketing Mix Elements in International Markets, "Journal of Global Marketing", nr 23, 65–79.
5. Rondán Cataluña F.J., García Cruz R. (2005), Reformulating international pricing: standardization vs. adaptation, (w:) Developing regions through family businesses and tourism. III Academic Workshop between Spanish and Czech Researchers on Management, Universidad de Sevilla, Sevilla.
6. Sousa C., Bradley F. (2009), Price adaptation in export markets, "European Journal of Marketing", nr 43 (3/4).
7. Sagan M. (2010), Standaryzacja instrumentów marketingu-mix na przykładzie korporacji międzynarodowych w Polsce, Difin, Warszawa.
8. Theodosiou M., Katsikeas C.S. (2001), Factors Influencing the Degree of International Pricing Strategy Standardization of Multinational Corporations, "Journal of Intonational Marketing", nr 9 (3).
Typ zawartości: Conference Abstract
Występuje w kolekcjach:Маркетинг та логістика в системі менеджменту. – 2018 р.Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi