Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/51613
Назва: Маркетингові інтернет-комунікації
Автори: Донець, Д. М.
Тріфонова, Ю. І.
Приналежність: Національний університет "Львівська політехніка"
Бібліографічний опис: Донець Д. М. Маркетингові інтернет-комунікації / Д. М. Донець, Ю. І. Тріфонова // Маркетинг та логістика в системі менеджменту : тези доповідей XІI Міжнародної науково-практичної конференції, 25–27 жовтня 2018 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — С. 76–77.
Bibliographic description: Donets D. M. Marketynhovi internet-komunikatsii / D. M. Donets, Yu. I. Trifonova // Marketing and logistics in the system of management, 25–27 zhovtnia 2018 roku, Lviv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — P. 76–77.
Є частиною видання: Маркетинг та логістика в системі менеджменту : тези доповідей XІI Міжнародної науково-практичної конференції, 2018
Marketing and logistics in the system of management, 2018
Конференція/захід: XІI Міжнародна науково-практична конференція "Маркетинг та логістика в системі менеджменту"
Журнал/збірник: Маркетинг та логістика в системі менеджменту : тези доповідей XІI Міжнародної науково-практичної конференції
Дата публікації: 25-лис-2018
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
Lviv
Часове охоплення: 25–27 жовтня 2018 року, Львів
Кількість сторінок: 2
Діапазон сторінок: 76-77
Початкова сторінка: 76
Кінцева сторінка: 77
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/51613
ISBN: 978-966-941-235-5
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
© Донець Д. М., Тріфонова Ю. І., 2018
Перелік літератури: 1. Литовченко І. Л. Удосконалення класифікації засобів маркетингової комунікативної діяльності // Логістика : Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2009. – № 649. – c. 97 – 104.
2. М. Окландер. Комплекс інтеренет-кумунікацій у маркетингу // Маркетинг в Україні – 2008 – № 3 – c.29 – 35.
3. Медведчук М.М. Можливості використання інтернет-технологій у сфері PR (Паблік Рилейшинз) / М.М. Медведчук // Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. – №5 – c. 149 – 152.
4. Петрук Т.В. Роль Інтерннет-реклами в умовах інноваційного розвитку економіки // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008 – № 5. Т.3– c.84 – 86
References: 1. Lytovchenko I. L. Udoskonalennia klasyfikatsii zasobiv marketynhovoi komunikatyvnoi diialnosti, Lohistyka : Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", 2009, No 649, P. 97 – 104.
2. M. Oklander. Kompleks interenet-kumunikatsii u marketynhu, Marketynh v Ukraini – 2008 – No 3 – P.29 – 35.
3. Medvedchuk M.M. Mozhlyvosti vykorystannia internet-tekhnolohii u sferi PR (Pablik Ryleishynz), M.M. Medvedchuk, Hrani. Naukovo-teoretychnyi i hromadsko-politychnyi almanakh, No 5 – P. 149 – 152.
4. Petruk T.V. Rol Internnet-reklamy v umovakh innovatsiinoho rozvytku ekonomiky, Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky, 2008 – No 5. V.3– P.84 – 86
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Маркетинг та логістика в системі менеджменту. – 2018 р.Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.