Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/51599
Назва: Цілісність металогічної інтеграції сфер економіки, менеджменту, екології
Автори: Гронська, Н. С.
Приналежність: Національний університет "Львівська політехніка"
Бібліографічний опис: Гронська Н. С. Цілісність металогічної інтеграції сфер економіки, менеджменту, екології / Н. С. Гронська // Маркетинг та логістика в системі менеджменту : тези доповідей XІI Міжнародної науково-практичної конференції, 25–27 жовтня 2018 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — С. 54–56.
Bibliographic description: Hronska N. S. Tsilisnist metalohichnoi intehratsii sfer ekonomiky, menedzhmentu, ekolohii / N. S. Hronska // Marketing and logistics in the system of management, 25–27 zhovtnia 2018 roku, Lviv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — P. 54–56.
Є частиною видання: Маркетинг та логістика в системі менеджменту : тези доповідей XІI Міжнародної науково-практичної конференції, 2018
Marketing and logistics in the system of management, 2018
Конференція/захід: XІI Міжнародна науково-практична конференція "Маркетинг та логістика в системі менеджменту"
Журнал/збірник: Маркетинг та логістика в системі менеджменту : тези доповідей XІI Міжнародної науково-практичної конференції
Дата публікації: 25-лис-2018
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
Lviv
Часове охоплення: 25–27 жовтня 2018 року, Львів
Кількість сторінок: 3
Діапазон сторінок: 54-56
Початкова сторінка: 54
Кінцева сторінка: 56
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/51599
ISBN: 978-966-941-235-5
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
© Гронська Н. С., 2018
Перелік літератури: 1. Юзвішин І.Й., Інформаціологія – Луганськ, Східноукраїнський державний університет,1999 – 203 с.
2. Березюк, Д., Мальований М. Екологічна етика: навчальний посібник – Львів, БаК, 2010 -268 с.
3. Гронська Н.С. Основи теорії гармонійних перетворень в економіці: Монографія – Львів, 2006 . Видавництво «Край» – 365 с.
4. Лопатніков Л.І. Короткий економіко- математичний словник, 1979, М.: Видавництво «Наука» – 358 с.
5. Швебс Г.К., Антонова С.Д.,Лобанова О.І., Швебс А.Г., інтегративна екологія, Одеський національний університет ім. І.І.Мечнікова, 2016, 320 с.
References: 1. Yuzvishyn I.Y., Informatsiolohiia – Luhansk, Skhidnoukrainskyi derzhavnyi universytet,1999 – 203 p.
2. Bereziuk, D., Malovanyi M. Ekolohichna etyka: navchalnyi posibnyk – Lviv, BaK, 2010 -268 p.
3. Hronska N.S. Osnovy teorii harmoniinykh peretvoren v ekonomitsi: monograph – Lviv, 2006 . Vydavnytstvo "Krai" – 365 p.
4. Lopatnikov L.I. Korotkyi ekonomiko- matematychnyi slovnyk, 1979, M., Vydavnytstvo "Nauka" – 358 p.
5. Shvebs H.K., Antonova S.D.,Lobanova O.I., Shvebs A.H., intehratyvna ekolohiia, Odeskyi natsionalnyi universytet im. I.I.Mechnikova, 2016, 320 p.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Маркетинг та логістика в системі менеджменту. – 2018 р.Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.