Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/51560
Title: Social engagement as a part of CSR strategy
Authors: Howaniec, H.
Tarczydło, B.
Affiliation: University of Bielsko-Biala
AGH University of Science and Technology
Bibliographic description (Ukraine): Howaniec H. Social engagement as a part of CSR strategy / H. Howaniec, B. Tarczydło // Маркетинг та логістика в системі менеджменту : тези доповідей XІI Міжнародної науково-практичної конференції, 25–27 жовтня 2018 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — С. 255–257.
Bibliographic description (International): Howaniec H. Social engagement as a part of CSR strategy / H. Howaniec, B. Tarczydło // Marketing and logistics in the system of management, 25–27 zhovtnia 2018 roku, Lviv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — P. 255–257.
Is part of: Маркетинг та логістика в системі менеджменту : тези доповідей XІI Міжнародної науково-практичної конференції, 2018
Marketing and logistics in the system of management, 2018
Conference/Event: XІI Міжнародна науково-практична конференція "Маркетинг та логістика в системі менеджменту"
Journal/Collection: Маркетинг та логістика в системі менеджменту : тези доповідей XІI Міжнародної науково-практичної конференції
Issue Date: 25-Nov-2018
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
Lviv
Temporal Coverage: 25–27 жовтня 2018 року, Львів
Number of pages: 3
Page range: 255-257
Start page: 255
End page: 257
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/51560
ISBN: 978-966-941-235-5
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
© Howaniec H. B., Tarczydło B., 2018
References (Ukraine): 1. Ackerman R. W., Bauer R. A., 1976. Corporate social responsiveness. VA: Reston Publishing Reston.
2. Bartkowiak G., 2011, Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empirycznym. Difin Warszawa.
3. Carroll A. B., 1979. A three-dimensional conceptual model of corporate social performance. Academy of Management Review, 4, 497-505.
4. Carroll A.B., Shabana K.M., The Business Case for Corporate Social Responsibility: A Review of Concepts, Research and Practice, “International Journal of Management Reviews”, 2010, vol. 12, no. 1.
5. European Commission, Green Paper for Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility, COM (2001) 366 final, Bruksela 2001.
6. Freeman R. E., 1984. Strategic management: A stakeholder approach. Pitman/Ballinger (Harper Collins) Boston.
7. Geryk M., 2010.Społeczna odpowiedzialność uczelni w percepcji jej interesariuszy : raport z badań. Szkoła Główna Handlowa Oficyna Wydawnicza Warszawa.
8. Halal W.E., The collaborative Enterprise. A stakeholder Model Uniting Profitability and Responsibility, “The Journal of Corporate Citizenship”, 2001, no 2.
9. Howaniec H., 2010. Marka społecznie odpowiedzialna – wpływ stosowania CSR na wartość marki. Marketing – ujęcie relacyjne, red. M. Brzozowska-Woś. WZiE Politechnika Gdańska Gdańsk, 187-205.
10. Howaniec H., A brand image and corporate social responsibility. The influence of CSR on brand value, [in:] Marketing management – selected issues, Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz (eds.), Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2012, s. 47-60.
11. Korpus J., 2006. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w obszarze kształtowania środowiska pracy. Placet Warszawa.
12. Miles R. A., 1987. Managing the corporate social environment. PrenticeHall Englewood Cliffs NJ.
13. Post J.E., Preston L.E., Sachs S., Redefining the Corporation. Stakeholder Management and Organizational Wealth, Stanford University Press, Stanford, CA 2002.
14. Preston L. E., Post, J. E., 1975. Private management and public policy: The principle of public responsibility. Prentice-Hall. Englewood Cliffs NJ.
15. Rok B. (red.), 2001. Więcej niż zysk czyli Odpowiedzialny biznes: programy, strategie, standardy. Forum Odpowiedzialnego Biznesu Warszawa.
16. Rybak M., 2004. Etyka menedżera: społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Wydaw. Nauk. PWN Warszawa.
17. Wartick S. L., Cochran P. L., 1985. The evolution of the corporate social performance model. Academy of Management Review, 10, 758-769-.
18. Wood D.J., 1991. Corporate Social Performance Revisited. The Academy of Management Review, 4 (16), 691-718.
19. Żemigała M., 2007. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa: budowanie zdrowej, efektywnej organizacji. Wolters Kluwer Polska Warszawa.
References (International): 1. Ackerman R. W., Bauer R. A., 1976. Corporate social responsiveness. VA: Reston Publishing Reston.
2. Bartkowiak G., 2011, Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empirycznym. Difin Warszawa.
3. Carroll A. B., 1979. A three-dimensional conceptual model of corporate social performance. Academy of Management Review, 4, 497-505.
4. Carroll A.B., Shabana K.M., The Business Case for Corporate Social Responsibility: A Review of Concepts, Research and Practice, "International Journal of Management Reviews", 2010, vol. 12, no. 1.
5. European Commission, Green Paper for Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility, COM (2001) 366 final, Bruksela 2001.
6. Freeman R. E., 1984. Strategic management: A stakeholder approach. Pitman/Ballinger (Harper Collins) Boston.
7. Geryk M., 2010.Społeczna odpowiedzialność uczelni w percepcji jej interesariuszy : raport z badań. Szkoła Główna Handlowa Oficyna Wydawnicza Warszawa.
8. Halal W.E., The collaborative Enterprise. A stakeholder Model Uniting Profitability and Responsibility, "The Journal of Corporate Citizenship", 2001, no 2.
9. Howaniec H., 2010. Marka społecznie odpowiedzialna – wpływ stosowania CSR na wartość marki. Marketing – ujęcie relacyjne, red. M. Brzozowska-Woś. WZiE Politechnika Gdańska Gdańsk, 187-205.
10. Howaniec H., A brand image and corporate social responsibility. The influence of CSR on brand value, [in:] Marketing management – selected issues, Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz (eds.), Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2012, s. 47-60.
11. Korpus J., 2006. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w obszarze kształtowania środowiska pracy. Placet Warszawa.
12. Miles R. A., 1987. Managing the corporate social environment. PrenticeHall Englewood Cliffs NJ.
13. Post J.E., Preston L.E., Sachs S., Redefining the Corporation. Stakeholder Management and Organizational Wealth, Stanford University Press, Stanford, CA 2002.
14. Preston L. E., Post, J. E., 1975. Private management and public policy: The principle of public responsibility. Prentice-Hall. Englewood Cliffs NJ.
15. Rok B. (red.), 2001. Więcej niż zysk czyli Odpowiedzialny biznes: programy, strategie, standardy. Forum Odpowiedzialnego Biznesu Warszawa.
16. Rybak M., 2004. Etyka menedżera: społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Wydaw. Nauk. PWN Warszawa.
17. Wartick S. L., Cochran P. L., 1985. The evolution of the corporate social performance model. Academy of Management Review, 10, 758-769-.
18. Wood D.J., 1991. Corporate Social Performance Revisited. The Academy of Management Review, 4 (16), 691-718.
19. Żemigała M., 2007. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa: budowanie zdrowej, efektywnej organizacji. Wolters Kluwer Polska Warszawa.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Маркетинг та логістика в системі менеджменту. – 2018 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018_Howaniec_H-Social_engagement_as_a_255-257.pdf295,67 kBAdobe PDFView/Open
2018_Howaniec_H-Social_engagement_as_a_255-257__COVER.png379,51 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.