Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/50759
Назва: Mathematical description of the asynchronous two-machine aggregate with a rotating inductor
Автори: Lutsio, V. V.
Silvestrov, A. M.
Boryak, B. R.
Приналежність: PoltNTU
Бібліографічний опис: Lutsio V. V. Mathematical description of the asynchronous two-machine aggregate with a rotating inductor / V. V. Lutsio, A. M. Silvestrov, B. R. Boryak // Автоматика/Automatiсs – 2018 : матеріали XXV Міжнародної конференція з автоматичного управління, 18–19 вересня 2018 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — С. 167–168. — (Management by technical, technological, biotechnological objects).
Bibliographic description: Lutsio V. V. Mathematical description of the asynchronous two-machine aggregate with a rotating inductor / V. V. Lutsio, A. M. Silvestrov, B. R. Boryak // Avtomatyka/Automatiss – 2018 : materialy XXV Mizhnarodnoi konferentsiia z avtomatychnoho upravlinnia, 18–19 veresnia 2018 roku, Lviv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — P. 167–168. — (Management by technical, technological, biotechnological objects).
Є частиною видання: Автоматика/Automatiсs – 2018 : матеріали XXV Міжнародної конференція з автоматичного управління, 2018
Конференція/захід: XXV Міжнародна конференція з автоматичного управління "Автоматика/Automatiсs – 2018"
Журнал/збірник: Автоматика/Automatiсs – 2018 : матеріали XXV Міжнародної конференція з автоматичного управління
Дата публікації: 18-вер-2018
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
Lviv
Часове охоплення: 18–19 вересня 2018 року, Львів
УДК: 621.313
Теми: asynchronous machine
two-machine aggregate
mathematical description
rotating inductor
Кількість сторінок: 2
Діапазон сторінок: 167-168
Початкова сторінка: 167
Кінцева сторінка: 168
Короткий огляд (реферат): It was developed mathematical description of the asynchronous two-machine aggregate with a rotating inductor, that was made as an initial stage of development of its full-fledged simulation model. The use of this class of electric machines is relevant in high-speed electric drives, without using frequency converter or raising gearbox, as well as the ability to distribute different speed motion on two shafts.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/50759
ISBN: 978-966-941-208-9
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
Перелік літератури: 1. Патент України на корисну модель UA 109114 U. Асинхронний двигун / А.М. Сільвестров, В.Ф. Шинкаренко, О.Ф. Мінець. – № u109114; заявл. 24.02.2016; опубл. 10.08.2016. – Бюл. № 15/2016.
2. Моделювання електромеханічних систем: Підручник /О.П. Чорний, А.В. Луговий, Д.Й. Родькін. – Кременчук, 2001. – 376 с.
3. Терехин В. Б. Моделирование систем электропривода в Simulimk (Matlab 7.0.1) / В. Б. Терехин. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2010. – 292 с.
References: 1. Patent Ukrainy na korysnu model UA 109114 U. Asynkhronnyi dvyhun, A.M. Silvestrov, V.F. Shynkarenko, O.F. Minets, № u109114; Decl. 24.02.2016; Publ. 10.08.2016, Bull. No 15/2016.
2. Modeliuvannia elektromekhanichnykh system: Pidruchnyk /O.P. Chornyi, A.V. Luhovyi, D.Y. Rodkin, Kremenchuk, 2001, 376 p.
3. Terekhin V. B. Modelirovanie sistem elektroprivoda v Simulimk (Matlab 7.0.1), V. B. Terekhin, Tomsk: Izd-vo Tomskoho politekhnicheskoho universiteta, 2010, 292 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Автоматика / Automatiсs. – 2018 р.Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.