Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/50733
Title: Застосування ємнісних сенсорів для моніторингу якості питної води
Authors: Ванько, В. М.
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Bibliographic description (Ukraine): Ванько В. М. Застосування ємнісних сенсорів для моніторингу якості питної води / В. М. Ванько // Автоматика/Automatiсs – 2018 : матеріали XXV Міжнародної конференція з автоматичного управління, 18–19 вересня 2018 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — С. 122–123. — (Інформаційно-вимірювальні технології в автоматиці).
Bibliographic description (International): Vanko V. M. Zastosuvannia yemnisnykh sensoriv dlia monitorynhu yakosti pytnoi vody / V. M. Vanko // Avtomatyka/Automatiss – 2018 : materialy XXV Mizhnarodnoi konferentsiia z avtomatychnoho upravlinnia, 18–19 veresnia 2018 roku, Lviv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — P. 122–123. — (Informatsiino-vymiriuvalni tekhnolohii v avtomatytsi).
Is part of: Автоматика/Automatiсs – 2018 : матеріали XXV Міжнародної конференція з автоматичного управління, 2018
Conference/Event: XXV Міжнародна конференція з автоматичного управління "Автоматика/Automatiсs – 2018"
Journal/Collection: Автоматика/Automatiсs – 2018 : матеріали XXV Міжнародної конференція з автоматичного управління
Issue Date: 18-Sep-2018
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
Lviv
Temporal Coverage: 18–19 вересня 2018 року, Львів
UDC: 621.317.39
Keywords: сенсор
імітансний метод
проба води
операторний метод
Number of pages: 2
Page range: 122-123
Start page: 122
End page: 123
Abstract: Розглянуто дослідження модельного розчину та двох різних проб води за допомогою ємнісного площинного перетворювача. На підставі критичного аналізу отриманих результатів запропоновано підхід, що ґрунтується на операторному методі. Це дозволяє у сукупності із імітансним методом отримати повнішу інформацію про досліджувані проби.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/50733
ISBN: 978-966-941-208-9
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
References (Ukraine): 1. Проблемно-орієнтовані засоби вимірювання імітансу. Теорія та практика / В. В.Хома, Є.В. Походило. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2013. – 260 с.
2. Ванько В.М. Дослідження вимірювальних перетворювачів за допомогою операторного методу // Вісник НУ “Львівська політехніка” «Комп’ютерні науки та інформаційні технології». – №864, 2017. – С. 3-7.
References (International): 1. Problemno-oriientovani zasoby vymiriuvannia imitansu. Teoriia ta praktyka, V. V.Khoma, Ye.V. Pokhodylo, Lviv: Vyd-vo Lvivskoi politekhniky, 2013, 260 p.
2. Vanko V.M. Doslidzhennia vymiriuvalnykh peretvoriuvachiv za dopomohoiu operatornoho metodu, Visnyk NU "Lvivska politekhnika" "Kompiuterni nauky ta informatsiini tekhnolohii", No 864, 2017, P. 3-7.
Content type: Article
Appears in Collections:Автоматика / Automatiсs. – 2018 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018_Vanko_V_M-Zastosuvannia_yemnisnykh_122-123.pdf219,29 kBAdobe PDFView/Open
2018_Vanko_V_M-Zastosuvannia_yemnisnykh_122-123__COVER.png479,22 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.