Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/50727
Title: Обгрунтування конструктивних параметрів струминного захоплювального пристрою промислового робота
Authors: Савків, В. Б.
Михайлишин, Р. І.
Духон, Ф.
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Словацький технічний університет в Братиславі
Bibliographic description (Ukraine): Савків В. Б. Обгрунтування конструктивних параметрів струминного захоплювального пристрою промислового робота / В. Б. Савків, Р. І. Михайлишин, Ф. Духон // Автоматика/Automatiсs – 2018 : матеріали XXV Міжнародної конференція з автоматичного управління, 18–19 вересня 2018 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — С. 113–114. — (Мехатроніка та робототехніка).
Bibliographic description (International): Savkiv V. B. Obhruntuvannia konstruktyvnykh parametriv strumynnoho zakhopliuvalnoho prystroiu promyslovoho robota / V. B. Savkiv, R. I. Mykhailyshyn, F. Dukhon // Avtomatyka/Automatiss – 2018 : materialy XXV Mizhnarodnoi konferentsiia z avtomatychnoho upravlinnia, 18–19 veresnia 2018 roku, Lviv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — P. 113–114. — (Mekhatronika ta robototekhnika).
Is part of: Автоматика/Automatiсs – 2018 : матеріали XXV Міжнародної конференція з автоматичного управління, 2018
Conference/Event: XXV Міжнародна конференція з автоматичного управління "Автоматика/Automatiсs – 2018"
Journal/Collection: Автоматика/Automatiсs – 2018 : матеріали XXV Міжнародної конференція з автоматичного управління
Issue Date: 18-Sep-2018
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
Lviv
Temporal Coverage: 18–19 вересня 2018 року, Львів
UDC: 621.865.8
Keywords: струминний захоплювальний пристрій
об’єкт маніпулювання
сопло
радіальний потік
промисловий робот
Number of pages: 2
Page range: 113-114
Start page: 113
End page: 114
Abstract: Проведено числове моделювання динаміки потоку повітря в радіальному проміжку між взаємодіючими поверхнями струминного захоплювального пристрою та об’єкта маніпулювання. Для цього використано SST-модель переносу напружень зсуву в програмному середовищі Ansys-CFX. За результатами моделювання визначено геометричні параметри струминного захоплювального пристрою при яких їх підіймальна сила буде максимальною.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/50727
ISBN: 978-966-941-208-9
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
References (Ukraine): 1. Дослідження силових характеристик струминних захоплювальних пристроїв за допомогою числового моделювання у середовищі OpenFOAM. / В.Б. Савків, Я.І. Проць, В.В. Скочиляс, П.С. Федорів // Науковий вісник Херсонської державної морської академії. – 2013. – № 2. – С. 212-221.
References (International): 1. Doslidzhennia sylovykh kharakterystyk strumynnykh zakhopliuvalnykh prystroiv za dopomohoiu chyslovoho modeliuvannia u seredovyshchi OpenFOAM., V.B. Savkiv, Ya.I. Prots, V.V. Skochylias, P.S. Fedoriv, Naukovyi visnyk Khersonskoi derzhavnoi morskoi akademii, 2013, No 2, P. 212-221.
Content type: Article
Appears in Collections:Автоматика / Automatiсs. – 2018 р.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.