Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/50726
Title: Визначення "шумових" розрядів цифрового пристрою з використанням арифметики з фіксованою точкою
Authors: Ухіна, Г. В.
Ситніков, В. С.
Affiliation: Одес. нац. політехн. ун-т
Bibliographic description (Ukraine): Ухіна Г. В. Визначення "шумових" розрядів цифрового пристрою з використанням арифметики з фіксованою точкою / Г. В. Ухіна, В. С. Ситніков // Автоматика/Automatiсs – 2018 : матеріали XXV Міжнародної конференція з автоматичного управління, 18–19 вересня 2018 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — С. 111–112. — (Мехатроніка та робототехніка).
Bibliographic description (International): Ukhina H. V. Vyznachennia "shumovykh" rozriadiv tsyfrovoho prystroiu z vykorystanniam aryfmetyky z fiksovanoiu tochkoiu / H. V. Ukhina, V. S. Sytnikov // Avtomatyka/Automatiss – 2018 : materialy XXV Mizhnarodnoi konferentsiia z avtomatychnoho upravlinnia, 18–19 veresnia 2018 roku, Lviv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — P. 111–112. — (Mekhatronika ta robototekhnika).
Is part of: Автоматика/Automatiсs – 2018 : матеріали XXV Міжнародної конференція з автоматичного управління, 2018
Conference/Event: XXV Міжнародна конференція з автоматичного управління "Автоматика/Automatiсs – 2018"
Journal/Collection: Автоматика/Automatiсs – 2018 : матеріали XXV Міжнародної конференція з автоматичного управління
Issue Date: 18-Sep-2018
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
Lviv
Temporal Coverage: 18–19 вересня 2018 року, Львів
UDC: 004.051
Keywords: розрядність змінних
шум
автономні мобільні платформи
середньоквадратичне відхилення
Number of pages: 2
Page range: 111-112
Start page: 111
End page: 112
Abstract: У роботі розглянуті питання з оцінки та вибору розрядності представлення змінних при розробці автономних мобільних платформ різного призначення. Отримані співвідношення для коефіцієнта шуму та визначення кількості «шумових» розрядів. Це дозволяє при проектуванні систем обрати необхідні мікропроцесори.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/50726
ISBN: 978-966-941-208-9
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
Content type: Article
Appears in Collections:Автоматика / Automatiсs. – 2018 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018_Ukhina_H_V-Vyznachennia_shumovykh_111-112.pdf184 kBAdobe PDFView/Open
2018_Ukhina_H_V-Vyznachennia_shumovykh_111-112__COVER.png426,56 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.