Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/50725
Title: Системний аналіз об’єктів і процесів інформатизації та роботизації
Authors: Гриценко, В. І.
Тимченко, А. А.
Триус, Юрій Васильович
Affiliation: Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем
Черкаський державний технологічний університет
Bibliographic description (Ukraine): Гриценко В. І. Системний аналіз об’єктів і процесів інформатизації та роботизації / В. І. Гриценко, А. А. Тимченко, Ю. В. Триус // Автоматика/Automatiсs – 2018 : матеріали XXV Міжнародної конференція з автоматичного управління, 18–19 вересня 2018 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — С. 109–110. — (Мехатроніка та робототехніка).
Bibliographic description (International): Hrytsenko V. I. Systemnyi analiz obiektiv i protsesiv informatyzatsii ta robotyzatsii / V. I. Hrytsenko, A. A. Tymchenko, Yu. V. Tryus // Avtomatyka/Automatiss – 2018 : materialy XXV Mizhnarodnoi konferentsiia z avtomatychnoho upravlinnia, 18–19 veresnia 2018 roku, Lviv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — P. 109–110. — (Mekhatronika ta robototekhnika).
Is part of: Автоматика/Automatiсs – 2018 : матеріали XXV Міжнародної конференція з автоматичного управління, 2018
Conference/Event: XXV Міжнародна конференція з автоматичного управління "Автоматика/Automatiсs – 2018"
Journal/Collection: Автоматика/Automatiсs – 2018 : матеріали XXV Міжнародної конференція з автоматичного управління
Issue Date: 18-Sep-2018
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
Lviv
Temporal Coverage: 18–19 вересня 2018 року, Львів
UDC: 001.891
004.9
681.518
Keywords: системний аналіз та підхід
комп’ютерні інформаційні технології
роботизація
Number of pages: 2
Page range: 109-110
Start page: 109
End page: 110
Abstract: В доповіді надані результати системного аналізу процесів впровадження основних національних програм розвитку засобів виробництва на сучасному етапі науково-технічної революції. Проведений аналіз процесів становлення еволюційного розвитку як людини, так і засобів виробництва. Показано, що людина є частиною соціально-економічної мережі як інформаційний інтелект. На перших етапах розвитку людини з точки зору її адаптивності до навколишнього середовища вона могла би розглядатись як тіло (робот), до якого придатком була голова (інтелект). Пройшли віки, і ці його складові помінялись місцями; тепер тіло частіше всього відіграє роль придатку до голови [1].
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/50725
ISBN: 978-966-941-208-9
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
References (Ukraine): 1. Гриценко В.І., Тимченко А.А., Триус Ю.В. Комп’ютерні інформаційні технології як об’єкт створення і впровадження // Автоматика – 2017. Тези конференції. Київ: НУБІП 2017. – С. 145-146.
2. Скурихин В.И. О формулировании концепций. Концепция Четырех «И» // УСИМ. – 1989. – №2. – С. 7-12.
3. Волков Г.Н. Три лика культуры //М. – Молодая гвардия, 1986. – 335 с.
4. Корендясев А.И., Саламандра Б.Л., Тывес Л.И. и др. Манипуляционные системы роботов. М.: Машиностроение, 1989. – 471 с.
5. Ешби У. Росс. Схема усилителя мыслительных способностей. В сб. «Автоматика». – М.: Изд-во ИЛ. –– 1956. – С. 281-305.
References (International): 1. Hrytsenko V.I., Tymchenko A.A., Tryus Yu.V. Kompiuterni informatsiini tekhnolohii yak obiekt stvorennia i vprovadzhennia, Avtomatyka – 2017. Tezy konferentsii. Kyiv: NUBIP 2017, P. 145-146.
2. Skurikhin V.I. O formulirovanii kontseptsii. Kontseptsiia Chetyrekh "I", USIM, 1989, No 2, P. 7-12.
3. Volkov H.N. Tri lika kultury //M, Molodaia hvardiia, 1986, 335 p.
4. Korendiasev A.I., Salamandra B.L., Tyves L.I. and other Manipuliatsionnye sistemy robotov. M., Mashinostroenie, 1989, 471 p.
5. Eshbi U. Ross. Skhema usilitelia myslitelnykh sposobnostei. V sb. "Avtomatika", M., Izd-vo IL, 1956, P. 281-305.
Content type: Article
Appears in Collections:Автоматика / Automatiсs. – 2018 р.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.