Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/50712
Title: Нечітка задача оптимального розподілу проходок за глибиною свердловини
Authors: Горбійчук, М. І.
Лазорів, О. Т.
Affiliation: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Bibliographic description (Ukraine): Горбійчук М. І. Нечітка задача оптимального розподілу проходок за глибиною свердловини / М. І. Горбійчук, О. Т. Лазорів // Автоматика/Automatiсs – 2018 : матеріали XXV Міжнародної конференція з автоматичного управління, 18–19 вересня 2018 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — С. 86–87. — (Керування аерокосмічними, морськими та іншими рухомими об’єктами).
Bibliographic description (International): Horbiichuk M. I. Nechitka zadacha optymalnoho rozpodilu prokhodok za hlybynoiu sverdlovyny / M. I. Horbiichuk, O. T. Lazoriv // Avtomatyka/Automatiss – 2018 : materialy XXV Mizhnarodnoi konferentsiia z avtomatychnoho upravlinnia, 18–19 veresnia 2018 roku, Lviv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — P. 86–87. — (Keruvannia aerokosmichnymy, morskymy ta inshymy rukhomymy obiektamy).
Is part of: Автоматика/Automatiсs – 2018 : матеріали XXV Міжнародної конференція з автоматичного управління, 2018
Conference/Event: XXV Міжнародна конференція з автоматичного управління "Автоматика/Automatiсs – 2018"
Journal/Collection: Автоматика/Automatiсs – 2018 : матеріали XXV Міжнародної конференція з автоматичного управління
Issue Date: 18-Sep-2018
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
Lviv
Temporal Coverage: 18–19 вересня 2018 року, Львів
UDC: 62-503.57
622.24
Keywords: оптимізація
критерій
розподіл проходок
функція належності
нечіткі числа
Number of pages: 2
Page range: 86-87
Start page: 86
End page: 87
Abstract: Розглядається задача оптимального розподілу проходок за глибиною свердловини. Як критерій оптимальності вибрано вартість буріння заданого інтервалу. З огляду на те, що цілий ряд параметрів, які входять у критерій оптимальності, можна оцінити лише наближено, тому такі величини розглядаються як нечіткі числа. Останнє допущення дало змогу детерміновану задачу нелінійного програмування переформувати у задачу нечіткого нелінійного програмування.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/50712
ISBN: 978-966-941-208-9
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
References (Ukraine): 1. Горбійчук М. І. Оптимізація процесу буріння глибоких свердловин: монографія / М. І. Горбійчук, Г. Н. Семенцов. – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2006. – 404 с.
2. Раскин Л. Г. Нечеткая математика. Основы теории. Приложения / Л. Г. Раскин, О. В. Серая. – Харьков: Парус, 2008. – 352 с.
References (International): 1. Horbiichuk M. I. Optymizatsiia protsesu burinnia hlybokykh sverdlovyn: monograph, M. I. Horbiichuk, H. N. Sementsov, Ivano-Frankivsk: Nova Zoria, 2006, 404 p.
2. Raskin L. H. Nechetkaia matematika. Osnovy teorii. Prilozheniia, L. H. Raskin, O. V. Seraia, Kharkov: Parus, 2008, 352 p.
Content type: Article
Appears in Collections:Автоматика / Automatiсs. – 2018 р.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.