Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/50710
Title: Система векторного керування швидкістю вентельно-індукторного двигуна
Authors: Островерхов, М. Я.
Бурик, М. П.
Affiliation: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Bibliographic description (Ukraine): Островерхов М. Я. Система векторного керування швидкістю вентельно-індукторного двигуна / М. Я. Островерхов, М. П. Бурик // Автоматика/Automatiсs – 2018 : матеріали XXV Міжнародної конференція з автоматичного управління, 18–19 вересня 2018 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — С. 82–83. — (Керування аерокосмічними, морськими та іншими рухомими об’єктами).
Bibliographic description (International): Ostroverkhov M. Ia. Systema vektornoho keruvannia shvydkistiu ventelno-induktornoho dvyhuna / M. Ia. Ostroverkhov, M. P. Burik // Avtomatyka/Automatiss – 2018 : materialy XXV Mizhnarodnoi konferentsiia z avtomatychnoho upravlinnia, 18–19 veresnia 2018 roku, Lviv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — P. 82–83. — (Keruvannia aerokosmichnymy, morskymy ta inshymy rukhomymy obiektamy).
Is part of: Автоматика/Automatiсs – 2018 : матеріали XXV Міжнародної конференція з автоматичного управління, 2018
Conference/Event: XXV Міжнародна конференція з автоматичного управління "Автоматика/Automatiсs – 2018"
Journal/Collection: Автоматика/Automatiсs – 2018 : матеріали XXV Міжнародної конференція з автоматичного управління
Issue Date: 18-Sep-2018
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
Lviv
Temporal Coverage: 18–19 вересня 2018 року, Львів
UDC: 681.518.5
Keywords: робасність
векторне керування
вентильно-індукторний двигун з незалежним збудженням
кутова швидкість ротора
активний опір статора
Number of pages: 2
Page range: 82-83
Start page: 82
End page: 83
Abstract: В статті представлено систему векторного керування кутовою швидкістю ротора вентильно-індукторного двигуна з незалежним збудженням під час дії параметричного збурення у вигляді збільшення активного опору обмотки статора. Для забезпечення грубого керування застосовано алгоритми регулювання швидкістю, компонентами струму статора та струму збудження, що синтезовані на основі концепції зворотної задачі динаміки в поєднані з мінімізацією миттєвих функціоналів енергії руху. Дослідження показників якості векторної системи проводилось за допомогою математичного моделювання.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/50710
ISBN: 978-966-941-208-9
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
References (Ukraine): 1. В. Ф Козаченко В. Ф., Лашкевич М.М. Вентельно-индукторный электропривод с независимым возбужением для тягового применения. Электронные компоненты. 2005. № 6. С. 60–64.
2. Лашкевич М. М. Разработка системы управления для электротрансмисии с тяговым вентильноиндукторными двигателями. Диссертация. Москва, 2013. 154 с.
3. Островерхов М.Я., Пижов В.П. Робасна система векторного керування швидкістю вентильноіндукторного електропривода. Журнал Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Кременчук. 2009.Вип. 3/2015 (31). С. 32–38.
4. Островерхов М.Я., Бурик М.П. Керування електромеханічними системами на основі мінімізації локальних функціоналів миттєвих значень енергій. Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Кременчук. 2013. Вип. 1/2013(21). C. 40–47.
5. Крутько П.Д. Обратные задачи динамики в теории автоматического управления.
References (International): 1. V. F Kozachenko V. F., Lashkevich M.M. Ventelno-induktornyi elektroprivod s nezavisimym vozbuzheniem dlia tiahovoho primeneniia. Elektronnye komponenty. 2005. No 6. P. 60–64.
2. Lashkevich M. M. Razrabotka sistemy upravleniia dlia elektrotransmisii s tiahovym ventilnoinduktornymi dvihateliami. Dissertatsiia. Moskva, 2013. 154 p.
3. Ostroverkhov M.Ya., Pyzhov V.P. Robasna systema vektornoho keruvannia shvydkistiu ventylnoinduktornoho elektropryvoda. Zhurnal Elektromekhanichni i enerhozberihaiuchi systemy. Kremenchuk. 2009.Iss. 3/2015 (31). P. 32–38.
4. Ostroverkhov M.Ya., Buryk M.P. Keruvannia elektromekhanichnymy systemamy na osnovi minimizatsii lokalnykh funktsionaliv myttievykh znachen enerhii. Elektromekhanichni i enerhozberihaiuchi systemy. Kremenchuk. 2013. Iss. 1/2013(21). P. 40–47.
5. Krutko P.D. Obratnye zadachi dinamiki v teorii avtomaticheskoho upravleniia.
Content type: Article
Appears in Collections:Автоматика / Automatiсs. – 2018 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018_Ostroverkhov_M_Ia-Systema_vektornoho_82-83.pdf172,18 kBAdobe PDFView/Open
2018_Ostroverkhov_M_Ia-Systema_vektornoho_82-83__COVER.png481,64 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.