Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/50689
Title: Інтелектуальні алгоритми для автоматизації біотехнічних об'єктів
Authors: Лисенко, В. П.
Решетюк, В. М.
Affiliation: Національний університет біоресурсів і природокористування України
Bibliographic description (Ukraine): Лисенко В. П. Інтелектуальні алгоритми для автоматизації біотехнічних об'єктів / В. П. Лисенко, В. М. Решетюк // Автоматика/Automatiсs – 2018 : матеріали XXV Міжнародної конференція з автоматичного управління, 18–19 вересня 2018 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — С. 47–48. — (Керування технічними, технолоічними, біотетехнічними об’єктами).
Bibliographic description (International): Lisenko V. P. Intelektualni alhorytmy dlia avtomatyzatsii biotekhnichnykh obiektiv / V. P. Lisenko, V. M. Reshetiuk // Avtomatyka/Automatiss – 2018 : materialy XXV Mizhnarodnoi konferentsiia z avtomatychnoho upravlinnia, 18–19 veresnia 2018 roku, Lviv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — P. 47–48. — (Keruvannia tekhnichnymy, tekhnoloichnymy, biotetekhnichnymy obiektamy).
Is part of: Автоматика/Automatiсs – 2018 : матеріали XXV Міжнародної конференція з автоматичного управління, 2018
Conference/Event: XXV Міжнародна конференція з автоматичного управління "Автоматика/Automatiсs – 2018"
Journal/Collection: Автоматика/Automatiсs – 2018 : матеріали XXV Міжнародної конференція з автоматичного управління
Issue Date: 18-Sep-2018
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
Lviv
Temporal Coverage: 18–19 вересня 2018 року, Львів
UDC: 631.171
681.518
Keywords: біотехнічні об’єкти
економія енергоресурсів
інтелектуальні алгоритми
ідентифікація
нечіткі алгоритми обробки інформації
Number of pages: 2
Page range: 47-48
Start page: 47
End page: 48
Abstract: Аграрний сектор економіки України протягом останніх років демонструє стабільність щодо значної долі при наповненні бюджету держави. Важливу роль при цьому відіграють компанії, що на промисловій основі виробляють продукцію тваринництва і рослинництва. Серед них заслуговують на увагу птахофабрики, тепличні комбінати, заводи з виробництва грибної продукції, зернові господарства. Чому саме на них звернута увага? Саме для птахофабрик, тепличних комбінатів, заводів для вирощування грибів частка енергетики у структурі собівартості продукції сягає 15-80%, а тому її зменшення, збільшує прибуток і це стає метою для таких підприємств [1].
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/50689
ISBN: 978-966-941-208-9
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
References (Ukraine): 1. Лисенко В.П. Оптимальне управління: стан та перспективи розвитку в тепличній галузі / В.П. Лисенко, А.О. Дудник // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2011. – № 166, Ч. 3. – С. 104-112.
2. Лисенко В.П. Аналіз традиційних систем управління мікрокліматом пташників. Способи зниження енергетичних затрат та підвищення ефективності роботи птахофабрик яєчного напряму / В.П. Лисенко, Б.Л. Головінський, М.О. Русиняк // Науковий вісник Національного аграрного університету. – 2008. – № 118. – С. 174-181.
3. Лисенко В.П. Нейромережеве прогнозування часових рядів температури навколишнього природного середовища В.П. Лисенко, Н.А. Заєць, В.М. Штепа, А.О. Дудник // Біоресурси і природокористування. – 2011. – Т. 3, № 3-4. – С. 102-107.
References (International): 1. Lysenko V.P. Optymalne upravlinnia: stan ta perspektyvy rozvytku v teplychnii haluzi, V.P. Lysenko, A.O. Dudnyk, Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy, 2011, No 166, Ch. 3, P. 104-112.
2. Lysenko V.P. Analiz tradytsiinykh system upravlinnia mikroklimatom ptashnykiv. Sposoby znyzhennia enerhetychnykh zatrat ta pidvyshchennia efektyvnosti roboty ptakhofabryk yaiechnoho napriamu, V.P. Lysenko, B.L. Holovinskyi, M.O. Rusyniak, Naukovyi visnyk Natsionalnoho ahrarnoho universytetu, 2008, No 118, P. 174-181.
3. Lysenko V.P. Neiromerezheve prohnozuvannia chasovykh riadiv temperatury navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha V.P. Lysenko, N.A. Zaiets, V.M. Shtepa, A.O. Dudnyk, Bioresursy i pryrodokorystuvannia, 2011, V. 3, No 3-4, P. 102-107.
Content type: Article
Appears in Collections:Автоматика / Automatiсs. – 2018 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018_Lisenko_V_P-Intelektualni_alhorytmy_47-48.pdf158,43 kBAdobe PDFView/Open
2018_Lisenko_V_P-Intelektualni_alhorytmy_47-48__COVER.png394,11 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.