Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/50688
Title: Моделювання процесу розігріву ПЕТ-заготівки
Authors: Сашньова, М. В.
Affiliation: Національний університет харчових технологій
Bibliographic description (Ukraine): Сашньова М. В. Моделювання процесу розігріву ПЕТ-заготівки / М. В. Сашньова // Автоматика/Automatiсs – 2018 : матеріали XXV Міжнародної конференція з автоматичного управління, 18–19 вересня 2018 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — С. 45–46. — (Керування технічними, технолоічними, біотетехнічними об’єктами).
Bibliographic description (International): Sashnova M. V. Modeliuvannia protsesu rozihrivu PET-zahotivky / M. V. Sashnova // Avtomatyka/Automatiss – 2018 : materialy XXV Mizhnarodnoi konferentsiia z avtomatychnoho upravlinnia, 18–19 veresnia 2018 roku, Lviv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — P. 45–46. — (Keruvannia tekhnichnymy, tekhnoloichnymy, biotetekhnichnymy obiektamy).
Is part of: Автоматика/Automatiсs – 2018 : матеріали XXV Міжнародної конференція з автоматичного управління, 2018
Conference/Event: XXV Міжнародна конференція з автоматичного управління "Автоматика/Automatiсs – 2018"
Journal/Collection: Автоматика/Automatiсs – 2018 : матеріали XXV Міжнародної конференція з автоматичного управління
Issue Date: 18-Sep-2018
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
Lviv
Temporal Coverage: 18–19 вересня 2018 року, Львів
UDC: 681.518
Keywords: ПЕТ-заготівка
преформа
поліетилентерефталат
зона розігріву
Number of pages: 2
Page range: 45-46
Start page: 45
End page: 46
Abstract: Якість ПЕТ-упаковки – це кінцевий результат всіх процесів. Отримання високої якості пляшки з преформи безпосередньо залежить від процесу розігріву. Після виробництва пляшки, наслідком неякісного нагрівання преформ, є нерівномірність товщини стінки пляшки, погано сформована основа пляшки, поздовжня деформація, овалізація, морщення, перламутровий чи сріблястий відтінок, тощо. На ці дефекти насамперед впливають профіль нагрівання, його тривалість. Розроблена математична модель нагріву ПЕТ- заготівки, дозволить визначити адекватний температурний потік для розігріву та забезпечення різноманітних рецептур виготовлення ПЕТ-пляшки.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/50688
ISBN: 978-966-941-208-9
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
References (Ukraine): 1. Чистякова Т.Б. Математическое моделирование химико–технологических объектов с распределенными параметрами / Т. Б. Чистякова, А. Н. Полосин, Л. В. Гольцева. – СПб.: Профессия, 2010. – 240 с.
2. Бєляєв Ю.Б. Новий підхід до розв’язання задачі моніторингу активності параметрів процесу виробництва ПЕТ–пляшок / Ю.Б.Бєляєв, В.В. Іващук, М.В. Васьків // Східно–Європейський журнал передових технологій – 2011.№4/4 (52) – С.11–13.
References (International): 1. Chistiakova T.B. Matematicheskoe modelirovanie khimiko–tekhnolohicheskikh obieektov s raspredelennymi parametrami, T. B. Chistiakova, A. N. Polosin, L. V. Holtseva, SPb., Professiia, 2010, 240 p.
2. Bieliaiev Yu.B. Novyi pidkhid do rozviazannia zadachi monitorynhu aktyvnosti parametriv protsesu vyrobnytstva PET–pliashok, Yu.B.Bieliaiev, V.V. Ivashchuk, M.V. Vaskiv, Skhidno–Yevropeiskyi zhurnal peredovykh tekhnolohii – 2011.No 4/4 (52) – P.11–13.
Content type: Article
Appears in Collections:Автоматика / Automatiсs. – 2018 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018_Sashnova_M_V-Modeliuvannia_protsesu_45-46.pdf308,99 kBAdobe PDFView/Open
2018_Sashnova_M_V-Modeliuvannia_protsesu_45-46__COVER.png522,87 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.