Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/50679
Title: Система керування ділянкою сокоочистки з використанням методів тензорного аналізу
Authors: Сідлецький, В. М.
Ладанюк, А. П.
Affiliation: Національний університет харчових технологій
Bibliographic description (Ukraine): Сідлецький В. М. Система керування ділянкою сокоочистки з використанням методів тензорного аналізу / В. М. Сідлецький, А. П. Ладанюк // Автоматика/Automatiсs – 2018 : матеріали XXV Міжнародної конференція з автоматичного управління, 18–19 вересня 2018 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — С. 29–30. — (Керування технічними, технолоічними, біотетехнічними об’єктами).
Bibliographic description (International): Sidletskyi V. M. Systema keruvannia diliankoiu sokoochystky z vykorystanniam metodiv tenzornoho analizu / V. M. Sidletskyi, A. P. Ladaniuk // Avtomatyka/Automatiss – 2018 : materialy XXV Mizhnarodnoi konferentsiia z avtomatychnoho upravlinnia, 18–19 veresnia 2018 roku, Lviv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — P. 29–30. — (Keruvannia tekhnichnymy, tekhnoloichnymy, biotetekhnichnymy obiektamy).
Is part of: Автоматика/Automatiсs – 2018 : матеріали XXV Міжнародної конференція з автоматичного управління, 2018
Conference/Event: XXV Міжнародна конференція з автоматичного управління "Автоматика/Automatiсs – 2018"
Journal/Collection: Автоматика/Automatiсs – 2018 : матеріали XXV Міжнародної конференція з автоматичного управління
Issue Date: 18-Sep-2018
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
Lviv
Temporal Coverage: 18–19 вересня 2018 року, Львів
UDC: 681.5.013
664.12
Keywords: сокоочистка
дефекосатурація
тензор
модель
система керування
Number of pages: 2
Page range: 29-30
Start page: 29
End page: 30
Abstract: Для сучасних систем керування промисловими підприємствами характерним є інтеграційний підхід, тобто об’єднання підсистем керування локальних технологічних ділянок в єдину виробничу інформаційну управляючу систему. Для вирішення задач керування в таких системах автоматизації, як правило необхідні математичні моделі і тому ефективність системи керування буде залежати від адекватності моделі, саме тому пропонується використовувати в системах автоматизації методи тензорного аналізу для розробки тензорних моделей та їх використанні при формуванні управляючого діяння. В роботі наводиться приклад використання даного підходу для ділянки цукрового заводу.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/50679
ISBN: 978-966-941-208-9
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
Content type: Article
Appears in Collections:Автоматика / Automatiсs. – 2018 р.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.