Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/50646
Назва: Система консультування для вступників на основі освітнього рівня молодшого спеціаліста
Автори: Крупа, С.
Литвин, В. В.
Бібліографічний опис: Крупа С. Система консультування для вступників на основі освітнього рівня молодшого спеціаліста / С. Крупа, В. В. Литвин // 76-та Студентська науково-технічна конференція : збірник тез доповідей, жовтень 2018 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — С. 156–158. — (Секція комп’ютерних наук та інформаційних технологій).
Bibliographic description: Krupa S. Systema konsultuvannia dlia vstupnykiv na osnovi osvitnoho rivnia molodshoho spetsialista / S. Krupa, V. V. Litvin // 76-ta Studentska naukovo-tekhnichna konferentsiia : zbirnyk tez dopovidei, zhovten 2018 roku, Lviv. — Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — P. 156–158. — (Sektsiia kompiuternykh nauk ta informatsiinykh tekhnolohii).
Є частиною видання: 76-та Студентська науково-технічна конференція : збірник тез доповідей, 2018
Конференція/захід: 76-та Студентська науково-технічна конференція
Журнал/збірник: 76-та Студентська науково-технічна конференція : збірник тез доповідей
Дата публікації: 1-жов-2018
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
Часове охоплення: жовтень 2018 року, Львів
Кількість сторінок: 3
Діапазон сторінок: 156-158
Початкова сторінка: 156
Кінцева сторінка: 158
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/50646
ISBN: 978-966-941-267-6
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
Перелік літератури: 1. Грубінко В. В. Формування інноваційного освітнього середовища у ВНЗ в контексті вимог Болонського процесу / В. В. Грубінко // Освіта як фактор забезпечення стабільності сучасного суспільства: матеріали міжнар. наук.-теорет. конф. (м. Тернопіль, 26 берез. 2004 р.). – Тернопіль: Вид-во ТДПУ, 2004. – С. 6–17.
2. Згуровський М. З. Основи системного аналізу / М. З. Згуровський, Н. Д. Панкратова. – Київ: BHV, 2007. – 405 с.
3. Литвин В. В. Інтелектуальні системи: підручник / В. В. Литвин, В. В. Пасічник, Ю. В. Яцишин. – Львів : «Новий світ-2000», 2009. – 406 с.
References: 1. Hrubinko V. V. Formuvannia innovatsiinoho osvitnoho seredovyshcha u VNZ v konteksti vymoh Bolonskoho protsesu, V. V. Hrubinko, Osvita yak faktor zabezpechennia stabilnosti suchasnoho suspilstva: materialy mizhnar. nauk.-teoret. konf. (m. Ternopil, 26 berez. 2004 y.), Ternopil: Vyd-vo TDPU, 2004, P. 6–17.
2. Zghurovskyi M. Z. Osnovy systemnoho analizu, M. Z. Zghurovskyi, N. D. Pankratova, Kyiv: BHV, 2007, 405 p.
3. Lytvyn V. V. Intelektualni systemy: pidruchnyk, V. V. Lytvyn, V. V. Pasichnyk, Yu. V. Yatsyshyn, Lviv : "Novyi svit-2000", 2009, 406 p.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:76-та Студентська науково-технічна конференція. – 2018 р.Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.