Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/5055
Title: Шляхи автоматизації робочих місць з випробувань теплообчислювачів загальнобудинкових теплолічильників
Authors: Дяк, Роман
Яцук, Василь
Столярчук, Петро
Bibliographic description (Ukraine): Дяк Р. Шляхи автоматизації робочих місць з випробувань теплообчислювачів загальнобудинкових теплолічильників / Роман Дяк, Василь Яцук, Петро Столярчук // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009. – Випуск 70. – С. 106–109. – Бібліографія: 9 назв.
Issue Date: 2009
Publisher: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”
Abstract: Проаналізовано шляхи автоматизації робочих місць з випробувань теплообчислювачів загальнобудинкових теплолічильників. Для імітації сигналів терморезистивних перетворювачів запропоновано використовувати чотиридротові імітатори електричного опору з потенціально-струмовим під’єднанням до пари вхідних клем тепло обчислювачів. Запропоновано та проаналізовано алгоритм та структуру з почерговим відтворенням його вихідних сигналів у різних каналах пристроями вибірки-зберігання. Проанализированы пути автоматизации рабочих мест для испытаний тепловычислителей общедомовых теплосчётчиков. Для имитации сигналов терморезистивных преобразователей предложено использовать четырёхпроводные имитаторы электрического сопротивления с потенциально-токовым подсоединения к паре входных клемм тепловычислителя. Предложены и проанализированы алгоритм и структура с поочерёдным воспроизведением имитатором различных значений электрического сопротивления и дальнейшим запоминанием его выходных сигналов в разных каналах устройствами выборки-запоминания. The automatization properties of working place for thermal calculators testing of collective thermal counters are analyzed in this paper. The four terminal electric resistance imitators with a potential and current connection to enter pair pins of thermal calculators are proposed. The algorithm and scheme of resistance imitator by turn various values of electric resistance and following recollection their output signals at each of both channels of random and hold units are proposed and analyzed in this paper too.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/5055
Content type: Article
Appears in Collections:Вимірювальна техніка та метрологія. – 2009. – Випуск 70

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20.pdf245,55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.