Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/50211
Title: Традиція та ідентичність в новій українській архітектурі
Authors: Черкес, Богдан
Affiliation: Львів
Bibliographic description (Ukraine): Черкес Б. Традиція та ідентичність в новій українській архітектурі / Богдан Черкес // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". — Львів : Видавництво Національного університет "Львівська політехніка", 2003. — № 486 : Архітектура. Архітектура як відображення ідеології. — С. 71–91. — (Архітектура між демократією та тоталітаризмом у XX - на початку XXI ст.).
Bibliographic description (International): Cherkes B. Tradytsiia ta identychnist v novii ukrainskii arkhitekturi / Bohdan Cherkes // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". — Lviv : Vydavnytstvo Natsionalnoho universytet "Lvivska politekhnika", 2003. — No 486 : Arkhitektura. Arkhitektura yak vidobrazhennia ideolohii. — P. 71–91. — (Arkhitektura mizh demokratiieiu ta totalitaryzmom u XX - na pochatku XXI st.).
Is part of: Вісник Національного університету "Львівська політехніка", 486 : Архітектура. Архітектура як відображення ідеології, 2003
Journal/Collection: Вісник Національного університету "Львівська політехніка"
Issue: 486 : Архітектура. Архітектура як відображення ідеології
Issue Date: 25-Feb-2003
Publisher: Видавництво Національного університет "Львівська політехніка"
Place of the edition/event: Львів
Lviv
UDC: 711.424
Number of pages: 21
Page range: 71-91
Start page: 71
End page: 91
Abstract: У статті проаналізовано проблему звернення до традиційної архітектури у сучасному будівництві України як форми пошуку нової національної ідентичності.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/50211
Copyright owner: © Національний університет „Львівська політехніка“, 2003
© Черкес Б., 2003
References (Ukraine): 1.Згідно нового генерального плану Москви на період до 2020 р. лише у столиці передбачається побудувати 164 нових і відновити 12 історичних церков. Див.: Коновалов В. Сохранение историко-культурного наследия Москви // Архитектура. Строительство. Дизайн. - Москва. - №4(14). - 1999. - с.58;
2. Christian Caryl, St.Peterburg’s Revenge, in: Newsweek, No.10, March 11,2002, p. 18-19;
3. Erich Follaht, Turkmenistan. Stalins Disneyland, in: Der Spiegel, Nr3,15.01.01, S,130-136; Ольшанецький Б. Літайте літаками “Аерофлоту" - ПіК. -10.12.2001. -№45. - с.40-41; Max Klimburg, Tadschikistan beschwört seine Geschichte. Errinnerung an goldene Zeite, in: Die Furche, Wien, Nr.4/24, Jänner 2002, s.6; Phillip Meuser, Erfindung von Geschichte, Der architektonische Umhau der usbekischen Hauptstadt, in: NZZ, Nr.243,19. Oktober 2001 ,S 33;
4. Rudolf Hermann, Identität und Diversität. Drei Staaten suchen ihren Plaz in Europa, in: NZZ, Nr.58,11. März 2002, S.5; Stryker McGuire, A new Hanseatic league, in: Newsweek, No.10, March 11,2002, p.14-17;
5. Криворучко Ю. Джерела і тенденції розвитку сакральної архітектури України // Записки наукового товариства ім. Т.Шевченка. Том CCXLI. Праці комісії архітектури і містобудування. -Львів, 2001. - С. 77; Чечельницкий П. Церковное строительство в Украине.-Ватерпас. -1998. -№51. -С.66-71;
6. В Україні існує три різні православні церкви: Українська Православна Церква Московського патріархату, Українська Православна Церква Київського патріархату, Українська Автокефальна Православна Церква з дуже напруженими стосунками між ними;
7. З цією метою був оголошений Всесоюзний конкурс. Більшість авторів зверталися до інтерпретації теми сепредньовічної архітектури, особливо часто цитуючи мотиви куполів цервок XV-XVIІ ст, побудованих у московському Кремлі;
8. Jänos Kornari, The socialist System. The political economy of communism, Oxford, 1992;
9. Олейник E. Интервью с Андреем Курковым - Архитектура и престиж. - №3. - 2001. - С. 18;
10. Uirich М. Schmid, Auf der Suche nach einer eigenen Identität. Drei ukrainische Autoren im Gespräch, in: NZZ, 26127, Mai 2001, Nr. 120, S.34;
11. Курков А. Поляна сказок на майдане. - Архитектура и престиж. - 2001. - №3. -С.18;
12. Там само;
13. Сикорский Г. Второе разрушение Крещатика. Обновленный центр: мнения специалистов. - Киевские ведомости. - 20.02.2002. - С.6;
14. Сивенький Р. Інтерв’ю та оглід церков з автором у с. Зубра і Мшана від 5 липня 1995 р. Джерело: архів автора;
15. Ри- бенчук М. Інтерв ’ю з автором від 11 квітня і 4 трвня 2002 р. Джерело: архів атора;
16. Асеев Ю. Стили в архитектуре Украины. - К., 1989. - С. 10-22;
17. Орленко М. Укр- реставрація на межі тисячоліть. - К., 2001. - С.36-37;
18. Jewgenia Kiritschenko, Zwischen Byzanz und Moskau. Der Nationalstil in der russischen Kunst, München, 1991 ,S 39-89,220-231;
19. Черкес Б. Открытие Евгения Нагирного - Архитектура СССР. - 1991. - №1. - С.90- 103;
20. Бай С. Марійський центр у с. Зарваниця - Архітектурний вісник. - 2002. - №11. - С. 16-17;
21. Храм Христа Спасителя //Проект Россия. -М.,1997. -№5. - С.34-35; Докто- рович В., Леонтьев С., Пальмин Ю. Интерьер Храма Христа Спасителя//Проект Россия. - М.,2001. -№4. - С.20-27;
22. ШулярВ., Матвіїв О. Зміна стилю?-Архітектурний вісник. -1998. - №°1. - С. 18-19;
23. Трегубав В. і група “Храм”. Інтерв’ю з авторами у Полпшві. Джерело: архів автора;
24. Геврик Т. Втрачені архітектурні пам ’ятки Києва. - Нью-Йорк, 1987;
25. Tscherkes D., Hofer Е. The Psalm ofStalinism. Kiev: Center of Government of the Ukra- inian Soviet Socialist Republic // Mastering the City-11. North-European City Planning 1900-2000 / Ed. by Koos Bosma and Helma Hellinga - Rotterdam: The Hague, 1997, 2nd volume - pp.98- 111;
26. Брайчевський M. Перша відбудовча ухвала і перший проект - Пам ’ятки України. -1999. - №1. - С.17-18;
27. Логвин Н. Реставраційний "вибір" і марнотратство злидаря - Пам 'ятки України. -1991. - №5. - С. 46-51;
28. Кучма Л. Небагатьом народам світу так пощастило //Укрреставрація: на межі тисячолітть. - К, 2001. - С.21;
29. Лосицький Ю. Інтерв ’ю у майстерні від 9 лютого 2002 р. Джерело: архів автора;
30. Кухаренко Р. Дорога до Храму. - Пам 'ятки України. -1999. - №1. - С. 4-9; Вечерський В. Реабілітація репресованої святині-Пам’ятки України.-1999. -№е1.С.11-16;ГанзекоЛ., ТимченкоТ, Цитович В. Відтворення собору архістратига Михаїла. Погляд на нез’ясовані проблеми - Пам 'ятки України. - 1999. - №1. - С. 19-24; Тоцька І. Програма малювань інтер’єру Михайлівського собору-Пам ’ятки України. -1999. -№1. - С. 25-31; Лосицький Ю. До проектів оздоблення інтер’єру - Пам’ятки України. - 1999. - №1. - С. 32-35;
31. Антонюк А., Граужис О.,Отченашенко В., Олейник Е. Лавровый венец. - Архитектура и престиж. - 2000. - №3- 4. - С.33-41;
32. Омельченко О. Київ з давніх часів // Укрреставрація: на межі тисячо- літть. - К., 2001. - С.23;
33. Tscherk.es В. Die Geschichte der Kreschtschatik-Straße.- Bauwelt. - 2001 .-Nr.48.-S. 40-57;
34. Волинко І., Долженко С. “Україна” з Васильківської, 32-ПіК. - 2001. - №30. - С.6-8;
35. Кульчицький Р. Слідом за акцією “Україна без Кучми", під Арку “Дружби” слід переселити і пам'ятник Незалежності - ПІК. - 2001. - №26. - С. 14-16;
36. Олейник Е. Не бывать нам европейцами. - Архитектура и престиж. - 2000. - №3-4. - С.22; Худяков Ю. Вперёд в “светлое прошлое”. - Архитектура и престиж. - 2001. - №вЗ. - С.13-16;Лозовой В., Олейник Е., Жежерин В., Духовичный Г., Лялюк И. Градсовет А.С.С.: на майдані коло бані революція іде. - А.С.С. - 2001. - №>4. - С.32-33;
37. Курков А. Поляна сказок на майдане. - Архитектура и престиж. - 2001. - №s3. -С.18; Литовченко Т. “Культурна революція" на майдані трьох прутнів. - ПіК. -2001. -№е45.-С.42-43;
38. Сікорський В. Второе разрушение Крещатика. Обновленный центр: мнения специалистов. - Киевские ведомости. -20.02.2002. -С. 6; Гриценко О. З дивним відчуттям. - Критика - 2002. - №7- 8. - С. 29;
39. Олександрівська колона на Палацовій площі у Санкт-Петербурзі була побудована у 1830-1834рр. французьким архітектором Монферраном в часть перемоги Олександра! над Наполеоном. Її загальна висота склала 47м. Колона завжди була символом російських перемог. Див.: Hans Е. Latzke, St.Peterburg, Köln, 1995, S.181;
40. Комаровський о. Інтерв’ю в офісі А‘А. Комаровськии’у проектному бюро “Кшвпроект" від 8.02.2002 р. Джерело: архів автора;
41. Олейник Е. Интервью с Андреем Курковым - Архитектура и престиж. - №3.-2001.-0.18.
References (International): 1.Zghidno novoho heneralnoho planu Moskvy na period do 2020 y. lyshe u stolytsi peredbachaietsia pobuduvaty 164 novykh i vidnovyty 12 istorychnykh tserkov. Dyv., Konovalov V. Sokhranenye ystoryko-kulturnoho nasledyia Moskvy, Arkhytektura. Stroytelstvo. Dyzain, Moskva, No 4(14), 1999, P.58;
2. Christian Caryl, St.Peterburg’s Revenge, in: Newsweek, No.10, March 11,2002, p. 18-19;
3. Erich Follaht, Turkmenistan. Stalins Disneyland, in: Der Spiegel, Nr3,15.01.01, S,130-136; Olshanetskyi B. Litaite litakamy "Aeroflotu" - PiK. -10.12.2001. -No 45, P.40-41; Max Klimburg, Tadschikistan beschwört seine Geschichte. Errinnerung an goldene Zeite, in: Die Furche, Wien, Nr.4/24, Jänner 2002, s.6; Phillip Meuser, Erfindung von Geschichte, Der architektonische Umhau der usbekischen Hauptstadt, in: NZZ, Nr.243,19. Oktober 2001 ,S 33;
4. Rudolf Hermann, Identität und Diversität. Drei Staaten suchen ihren Plaz in Europa, in: NZZ, Nr.58,11. März 2002, S.5; Stryker McGuire, A new Hanseatic league, in: Newsweek, No.10, March 11,2002, p.14-17;
5. Kryvoruchko Yu. Dzherela i tendentsii rozvytku sakralnoi arkhitektury Ukrainy, Zapysky naukovoho tovarystva im. T.Shevchenka. Tom CCXLI. Pratsi komisii arkhitektury i mistobuduvannia. -Lviv, 2001, P. 77; Chechelnytskyi P. Tserkovnoe stroytelstvo v Ukrayne.-Vaterpas. -1998. -No 51. -P.66-71;
6. V Ukraini isnuie try rizni pravoslavni tserkvy: Ukrainska Pravoslavna Tserkva Moskovskoho patriarkhatu, Ukrainska Pravoslavna Tserkva Kyivskoho patriarkhatu, Ukrainska Avtokefalna Pravoslavna Tserkva z duzhe napruzhenymy stosunkamy mizh nymy;
7. Z tsiieiu metoiu buv oholoshenyi Vsesoiuznyi konkurs. Bilshist avtoriv zvertalysia do interpretatsii temy seprednovichnoi arkhitektury, osoblyvo chasto tsytuiuchy motyvy kupoliv tservok XV-XVII st, pobudovanykh u moskovskomu Kremli;
8. Jänos Kornari, The socialist System. The political economy of communism, Oxford, 1992;
9. Oleinik E. Interviu s Andreem Kurkovym - Arkhitektura i prestizh, No 3, 2001, P. 18;
10. Uirich M. Schmid, Auf der Suche nach einer eigenen Identität. Drei ukrainische Autoren im Gespräch, in: NZZ, 26127, Mai 2001, Nr. 120, S.34;
11. Kurkov A. Poliana skazok na maidane, Arkhitektura i prestizh, 2001, No 3. -P.18;
12. Tam samo;
13. Sikorskii H. Vtoroe razrushenie Kreshchatika. Obnovlennyi tsentr: mneniia spetsialistov, Kievskie vedomosti, 20.02.2002, P.6;
14. Syvenkyi R. Interviu ta ohlid tserkov z avtorom u s. Zubra i Mshana vid 5 lypnia 1995 y. Dzherelo: arkhiv avtora;
15. Ry- benchuk M. Interv yu z avtorom vid 11 kvitnia i 4 trvnia 2002 y. Dzherelo: arkhiv atora;
16. Aseev Iu. Stili v arkhitekture Ukrainy, K., 1989, P. 10-22;
17. Orlenko M. Ukr- restavratsiia na mezhi tysiacholit, K., 2001, P.36-37;
18. Jewgenia Kiritschenko, Zwischen Byzanz und Moskau. Der Nationalstil in der russischen Kunst, München, 1991 ,S 39-89,220-231;
19. Cherkes B. Otkrytie Evheniia Nahirnoho - Arkhitektura SSSR, 1991, No 1, P.90- 103;
20. Bai S. Mariiskyi tsentr u s. Zarvanytsia - Arkhitekturnyi visnyk, 2002, No 11, P. 16-17;
21. Khram Khrista Spasitelia //Proekt Rossiia. -M.,1997. -No 5, P.34-35; Dokto- rovich V., Leontev S., Palmin Iu. Interer Khrama Khrista Spasitelia//Proekt Rossiia, M.,2001. -No 4, P.20-27;
22. ShuliarV., Matviiv O. Zmina styliu?-Arkhitekturnyi visnyk. -1998, №°1, P. 18-19;
23. Trehubav V. i hrupa "Khram". Interviu z avtoramy u Polpshvi. Dzherelo: arkhiv avtora;
24. Hevryk T. Vtracheni arkhitekturni pam yatky Kyieva, Niu-York, 1987;
25. Tscherkes D., Hofer E. The Psalm ofStalinism. Kiev: Center of Government of the Ukra- inian Soviet Socialist Republic, Mastering the City-11. North-European City Planning 1900-2000, Ed. by Koos Bosma and Helma Hellinga - Rotterdam: The Hague, 1997, 2nd volume - pp.98- 111;
26. Braichevskyi M. Persha vidbudovcha ukhvala i pershyi proekt - Pam yatky Ukrainy. -1999, No 1, P.17-18;
27. Lohvyn N. Restavratsiinyi "vybir" i marnotratstvo zlydaria - Pam 'yatky Ukrainy. -1991, No 5, P. 46-51;
28. Kuchma L. Nebahatom narodam svitu tak poshchastylo //Ukrrestavratsiia: na mezhi tysiacholitt, K, 2001, P.21;
29. Losytskyi Yu. Interv yu u maisterni vid 9 liutoho 2002 y. Dzherelo: arkhiv avtora;
30. Kukharenko R. Doroha do Khramu, Pam 'yatky Ukrainy. -1999, No 1, P. 4-9; Vecherskyi V. Reabilitatsiia represovanoi sviatyni-Pamiatky Ukrainy.-1999. -№e1.P.11-16;HanzekoL., TymchenkoT, Tsytovych V. Vidtvorennia soboru arkhistratyha Mykhaila. Pohliad na neziasovani problemy - Pam 'yatky Ukrainy, 1999, No 1, P. 19-24; Totska I. Prohrama maliuvan interieru Mykhailivskoho soboru-Pam yatky Ukrainy. -1999. -No 1, P. 25-31; Losytskyi Yu. Do proektiv ozdoblennia interieru - Pamiatky Ukrainy, 1999, No 1, P. 32-35;
31. Antoniuk A., Hrauzhis O.,Otchenashenko V., Oleinik E. Lavrovyi venets, Arkhitektura i prestizh, 2000, No 3- 4, P.33-41;
32. Omelchenko O. Kyiv z davnikh chasiv, Ukrrestavratsiia: na mezhi tysiacho- litt, K., 2001, P.23;
33. Tscherk.es V. Die Geschichte der Kreschtschatik-Straße, Bauwelt, 2001 .-Nr.48.-S. 40-57;
34. Volynko I., Dolzhenko S. "Ukraine" z Vasylkivskoi, 32-PiK, 2001, No 30, P.6-8;
35. Kulchytskyi R. Slidom za aktsiieiu "Ukraine bez Kuchmy", pid Arku "Druzhby" slid pereselyty i pamiatnyk Nezalezhnosti - PIK, 2001, No 26, P. 14-16;
36. Oleinyk E. Ne byvat nam evropeitsamy, Arkhytektura y prestyzh, 2000, No 3-4, P.22; Khudiakov Yu. Vpered v "svetloe proshloe", Arkhytektura y prestyzh, 2001, №vZ, P.13-16;Lozovoi V., Oleinyk E., Zhezheryn V., Dukhovychnyi H., Lialiuk Y. Hradsovet A.S.S., na maidani kolo bani revoliutsiia ide, A.S.S, 2001, №>4, P.32-33;
37. Kurkov A. Poliana skazok na maidane, Arkhytektura y prestyzh, 2001, №s3. -P.18; Lytovchenko T. "Kulturna revoliutsiia" na maidani trokh prutniv, PiK. -2001. -№e45.-P.42-43;
38. Sikorskyi V. Vtoroe razrushenye Kreshchatyka. Obnovlennyi tsentr: mnenyia spetsyalystov, Kyevskye vedomosty. -20.02.2002. -P. 6; Hrytsenko O. Z dyvnym vidchuttiam, Krytyka - 2002, No 7- 8, P. 29;
39. Oleksandrivska kolona na Palatsovii ploshchi u Sankt-Peterburzi bula pobudovana u 1830-1834rr. frantsuzkym arkhitektorom Monferranom v chast peremohy Oleksandra! nad Napoleonom. Yii zahalna vysota sklala 47m. Kolona zavzhdy bula symvolom rosiiskykh peremoh. Dyv., Hans E. Latzke, St.Peterburg, Köln, 1995, S.181;
40. Komarovskyi o. Interviu v ofisi A‘A. Komarovskyyu proektnomu biuro "Kshvproekt" vid 8.02.2002 y. Dzherelo: arkhiv avtora;
41. Oleinik E. Interviu s Andreem Kurkovym - Arkhitektura i prestizh, No 3.-2001.-0.18.
Content type: Article
Appears in Collections:Архітектура. Архітектура як відображення ідеології. – 2003. – №486

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2003n486_Cherkes_B-Tradytsiia_ta_identychnist_71-91.pdf3,24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.